Menu back

Niezgodność salda

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Niezgodność salda

Chcesz sprawdzić historię wpłat na swoją polisę. Informacje, do których możesz mieć dostęp to:

  • terminy płatności (data wymagalności składki, saldo składek, weryfikacja z zestawieniem płatności),
  • sumy wpłaconych składek regularnych oraz doraźnych na konto polisy.

Jak załatwić tę sprawę 

Dokumenty nie są potrzebne.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście, telefonicznie

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

  • telefonem

dzwoniąc na infolinię 224 224 224

Inne sprawy do załatwienia

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz