Menu back

Indeksacja

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Dostałeś list indeksacyjny

Allianz przysłał Ci list indeksacyjny z informacją o:

  • wysokości składki regularnej i sum ubezpieczenia przed indeksacją,
  • wysokości wskaźnika indeksacji, o jaki proponujemy podwyższyć składkę i sumy ubezpieczenia,
  • wysokości składki i sum ubezpieczenia po indeksacji,
  • sposobie postępowania po wybraniu wariantu indeksacji, gdy nie chcesz zmieniać warunków i pozostawić składkę i sumy ubezpieczenia w dotychczasowej wysokości.

Indeksacja ma na celu zachowanie realnej wartości przyszłej wypłaty lub przyszłego świadczenia z umowy ubezpieczenia. Allianz określa wskaźnik indeksacyjny (dla niektórych umów dwa wskaźniki) na podstawie, którego proponuje w rocznicę polisy nową wysokość:

  • składki ubezpieczeniowej lub
  • składki ubezpieczeniowej i sum ubezpieczenia (umowy głównej lub umów dodatkowych) w przypadku umów, które są zawarte w wariancie ochronnym lub posiadają umowy dodatkowe podlegające indeksacji.

Jak załatwić tę sprawę 

Jeżeli podjąłeś decyzję o wyborze jednej z przedstawionych propozycji lub rezygnacji z indeksacji, postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w liście od Allianz.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby złożenia dyspozycji

Pocztą, osobiście, telefonicznie

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 

TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

  • telefonicznie

dzwoniąc na infolinię 224 224 224

Inne sprawy do załatwienia

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz