Menu back

Duplikat polisy

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Potrzebujesz duplikatu polisy

Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Jak załatwić tę sprawę 


Prześnij nam oswiadczenie ze swoja dyspozycją. Pamiętaj, by odręcznie podpisac pismo.

Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w treści Twojego oświadczenia.

Sposoby złożenia dyspozycji

Pocztą, osobiście, telefonicznie

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

  • telefonicznie

zgłoś potrzebę wystawienia duplikatu polisy telefonicznie na infolinii 224 224 224

Inne sprawy do załatwienia 

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz