Menu back

Dołączenie/odłączenie ubezpieczonego w umowie Plan na dziś i jutro

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Dołączenie/odłączenie ubezpieczonego w umowie Plan na dziś i jutro

Chcesz dopasować zakres ubezpieczenia do swojej sytuacji życiowej. Posiadając umowę Plan na dziś i jutro, masz możliwość:

  • dodania ubezpieczonego lub ubezpieczonego dziecka,
  • zawarcia umowy dodatkowej/podwyższenia sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej,
  • podwyższenia składki podstawowej,
  • zrezygnowania z obejmowania ochroną ubezpieczonego lub ubezpieczonego dziecka,
  • zrezygnowania z umowy dodatkowej lub/i obniżenia sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej,
  • obniżenia składki podstawowej.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek o zmiany „NA PLUS” do umowy ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek o zmiany „NA MINUS” do umowy ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

W przypadku chęci dodania ubezpieczonego lub ubezpieczonego dziecka, zawarcia umowy dodatkowej, podwyższania sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej skontaktuj się ze swoim agentem lub innym przedstawicielem Allianz i jeżeli będzie to niezbędne wypełnij ankietę medyczną  i dołącz do wniosku.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz