Menu back

Czasowe zawieszenie opłacania składek

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Czasowe zawieszenie opłacania składek

Masz polisę na życie, jednak Twoja sytuacja życiowa uległa zmianie i nie jesteś w stanie płacić składek tak, jak było to założone w momencie zakupu polisy. Do czasu rozwiązania Twoich problemów, warto skorzystać z rozwiązania, które zapewni Ci ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

 • Przy czasowym zawieszeniu płatności składek warunki ubezpieczenia nie ulegają zmianie. Możesz mieć pewność, że jeśli będzie miało miejsce zdarzenie, którym jest objęte ubezpieczenie (np. śmierć, choroba, niezdolność do egzystencji, poważne zachorowanie), Ty lub twoi bliscy otrzymają należne świadczenie.
 • Twoje problemy finansowe związane z płatnością składek mogą minąć. Wtedy łatwo powrócisz do ustalonych wcześniej warunków ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzenia badań lekarskich i ponoszenia opłat związanych z zawarciem ubezpieczenia.
 • Zerwanie polisy i ponowne jej wykupienie łączyłoby się z opłatami i procesem oceny ryzyka. Czasami zakup nowej polisy na tych samych warunkach nie będzie możliwy.

Czasowe zawieszenie opłacania składek jest dostępne w polisach:

 • Plan na dziś i jutro
 • Plan z gwarancją kapitału/Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym
 • z grupy „Specjalnie dla …”
 • Specjalnie dla Dziecka
 • Allianz Rentier
 • Prosperita
 • Allianz Kalia
 • Allianz Invest
 • Horyzont

 Sprawdź warunki czasowego zawieszenia płatności składek w Twoim ubezpieczeniu.

Skutki czasowego zawieszenia składek:

 • zwolnienie z opłacania składek,
 • zachowanie bez zmian warunków ochrony ubezpieczeniowej,
 • pobierane są opłaty wynikające z zawarcia umowy ubezpieczenia i umów dodatkowych ze środków zgromadzonych na rachunku przypisanym do polisy, jeżeli w trakcie trwania umowy były one pobierane,
 • pobieranie składek ochronnych lub regularnych, jeżeli wynika to z zapisów ogólnych warunków Twojej umowy.

Pamiętaj, że wartość Twojej polisy zmaleje, ale po okresie czasowego zawieszenia wystarczy powrócić do regularnego opłacania składek bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek w indywidualnym lub grupowym ubezpieczeniu na życie

Czasowe zawieszenie płatności składki rozpoczyna się w dniu, gdy wymagana jest pierwsza składka po wpłynięciu wniosku do Allianz.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby złożenia dyspozycji

Pocztą, osobiście, telefonicznie

 • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

 • osobiście

w jednej z naszych placówek 

 • telefonicznie

zgłosić telefonicznie dzwoniąc pod numer 224 224 224

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz