Menu back

Zwrot nadpłaty

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Zwrot nadpłaty

Zdarzyło Ci się przekazać za wysoką składkę lub wpłacić składkę dwukrotnie. W takiej sytuacji możesz wystawić dyspozycję zwrotu powstałej nadpłaty na polisie lub przeksięgowania nadpłaty na inną umowę zawartą w Allianz.

Jak załatwić tę sprawę

Aby uzyskać zwrot nadplaty skieruj do Allianz pisemne oświadczenie. 

W oświadczeniu możesz złożyć dyspozycję:

  • zwrotu nadpłaconej składki ze wskazaniem numeru rachunku, na jaki powinna być przekazana kwota nadpłaty,
  • przeksięgowania nadpłaconej kwoty na inną umowę ze wskazaniem numeru polisy, na poczet której ma być zaliczona kwota nadpłaty.

Sposoby wysłania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz