Strefa NNW indywidualne

Pomoc medyczna i wsparcie finansowe w razie wypadku lub choroby dorosłego lub dziecka
Twoje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie Strefa NNW 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku
dostępne tylko dla ubezpieczonego dziecka
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa
dostępne tylko dla ubezpieczonego dziecka
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
dostępne tylko dla ubezpieczonego dziecka
Organizacja i pokrycie kosztów korepetycji lub organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dla ubezpieczonego dziecka
dostępne tylko dla ubezpieczonego dziecka
Czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku
dostępne tylko dla dorosłego ubezpieczonego 
Świadczenia assistance po wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów operacji ortopedycznych i plastycznych związanych z wypadkiem
Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza
opcjonalnie
Poważne zachorowanie
opcjonalnie
odpowiedzialność po 30 dniach karencji od przystąpienia do ubezpieczenia
Świadczenia assistance – pomoc w chorobie
opcjonalnie
odpowiedzialność po 30 dniach karencji od przystąpienia do ubezpieczenia
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Chcesz zgłosić roszczenie z ubezpieczenia NNW?

Często zadawane pytania o ubezpieczenie NNW 

Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi aż 200 000 zł.
Tak – dziecko jest objęte ochroną, nawet jeśli dziecko uprawia ten sport wyczynowo.
Umowę możesz zawrzeć u swojego agenta lub bezpośrednio przez stronę www.strefannw.pl
W przypadku ubezpieczenia indywidualnego Strefa NNW składka płatna jest jednorazowo.
Wszystkie umowy indywidualnego ubezpieczenia Strefa NNW zawierane są na 1 rok.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.