Strefa NNW indywidualne

Pomoc medyczna i wsparcie finansowe w razie wypadku lub choroby dorosłego lub dziecka
Kup online Umów spotkanie z agentem
Twoje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie Strefa NNW 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku
dostępne tylko dla ubezpieczonego dziecka
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
wypłata jako procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa
dostępne tylko dla ubezpieczonego dziecka
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
dostępne tylko dla ubezpieczonego dziecka
Organizacja i pokrycie kosztów korepetycji lub organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dla ubezpieczonego dziecka
dostępne tylko dla ubezpieczonego dziecka
Czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku
dostępne tylko dla dorosłego ubezpieczonego 
Świadczenia assistance po wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów operacji ortopedycznych i plastycznych związanych z wypadkiem
Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza
opcjonalnie
Poważne zachorowanie
opcjonalnie
odpowiedzialność po 30 dniach karencji od przystąpienia do ubezpieczenia
Świadczenia assistance – pomoc w chorobie
opcjonalnie
odpowiedzialność po 30 dniach karencji od przystąpienia do ubezpieczenia
Oblicz składkę kup online
Znajdź agenta

Zgłoszenie roszczenia

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Chcesz zgłosić roszczenie?

Zgłoś online Jak obsłużymy Twoje roszczenie

Często zadawane pytania o ubezpieczenie NNW 

Potrzebujesz pomocy?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.