Allianz Opiekun
możesz kupić zdalnie 

Roczna ochrona dla jednej osoby lub całej rodziny bez badań lekarskich
Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści
Roczna umowa ubezpieczenia w czterech pakietach do wyboru z możliwością objęcia ochroną również dzieci.  

Przesuń, by zobaczyć więcej

Gdy Ciebie zabraknie
Gdy Ciebie zabraknie w wyniku wypadku
Gdy Ciebie zabraknie w wyniku wypadku komunikacyjnego
Trwałe i całkowite inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Assistance
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
Czasowa niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku
Leczenie operacyjne wskutek nieszczęśliwego wypadku
Śmierć współmałżonka lub partnera
Śmierć współmałżonka lub partnera wskutek wypadku komunikacyjnego
Trwałe i całkowite inwalidztwo współmałżonka lub partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku
Pobyt w szpitalu współmałżonka lub partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Trwały uszczerbek na zdrowiu współmałżonka lub partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku
wypłata jako procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
Czasowa niezdolność do pracy współmałżonka lub partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku
Śmierć dziecka
Uszczerbek na zdrowiu oraz zabiegi operacyjne dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
Pobyt dziecka w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Warto wiedzieć 

Ubezpieczenie Allianz Opiekun zawierasz na rok.

To proste rozwiązanie dla osób, które potrzebują dobrego, ale taniego ubezpieczenia na życie (wypadkowego). Zaletą jest to, że można je mieć – bez badań lekarskich i większych formalności. To idealna propozycja dla tych, którzy ze względu na stan zdrowia bądź możliwości finansowe  nie mogą skorzystać z innych ubezpieczeń na życie.

W ramach tego ubezpieczenia możesz wybierać spośród 4 pakietów o różnym zakresie ochrony. W zależności od pakietu jedna polisa może objąć ochroną ubezpieczeniową nie tylko Ciebie ale i Twojego małżonka lub partnera a także dzieci. Przy zawarciu umowy można dodatkowo rozszerzyć zakres ochrony o ubezpieczenie dla dzieci. Zaletą jest to, że wysokości sum ubezpieczenia pozostają niezmienne w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia występują w różnych wariantach: srebrnym, złotym i platynowym. Możesz wybrać wariant, który Cię interesuje.

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Często zadawane pytania o ubezpieczenie na życie Allianz Opiekun

Sumę ubezpieczenia wypłacamy w przypadku śmierci ubezpieczonego.
W takiej sytuacji pieniądze wypłacimy członkom Twojej rodziny jako ubezpieczonego w następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu.
Suma ubezpieczenia z terminowego ubezpieczenia na życie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.