Twoja emerytura
Twoje korzyści
Prosty sposób na gromadzenie dodatkowych pieniędzy na emeryturę, brak podatków od zysków kapitałowych przy wypłacie emerytalnej

Przesuń, by zobaczyć więcej

Specjalnie dla Ciebie
Gromadzenie oszczędności
z możliwością skorzystania z ulgi podatkowej 
Korzyści podatkowe przy wypłacie emerytalnej
brak 19% podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie emerytalnej
Konto IKE
Konto swobodnego dostępu
Częściowe wypłaty

Warto wiedzieć o IKE w formie ubezpieczenia

IKE Specjalnie dla Ciebie pomoże Ci w prosty sposób zgromadzić dodatkowe pieniądze na emeryturę. W ramach tego ubezpieczenia otworzymy dla Ciebie dwa konta do gromadzenia oszczędności.

Na koncie głównym IKE będą gromadzone pieniądze do wysokości ustawowego limitu. Wypłata emerytalna z tego konta nie jest objęta podatkiem od dochodów kapitałowych.

Na koncie swobodnego dostępu (KSD) będą lokowane nadwyżki oszczędności ponad roczny limit IKE, 10% z kazdej wpłaconej składki regularnej oraz wpłaty doraźne. Do tych środków masz dostęp w każdym momencie. Wypłata z tego konta wiąże się z naliczeniem podatku od dochodów kapitałowych.

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Często zadawane pytania o ubezpieczenie IKE specjalnie dla Ciebie

Zalety IKE Specjalnie dla Ciebie to: 

  • duża elastyczność wpłat dzięki kontu KSD, 
  • mechanizm automatycznego transferowania środków z KSD na IKE – uzupełniamy konto IKE do wysokości maksymalnego limitu określonego w danym roku kalendarzowym i maksymalizujemy Twoje korzyści podatkowe, 
  • minimum formalności przy zawieraniu umowy: brak oświadczenia o stanie zdrowia i badań medycznych, 
  • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Allianz.
To ubezpieczenie dla osób, które chcą oszczędzać na swoją emeryturę korzystając z zalet IKE a równocześnie chcą odkładać więcej niż przewidują to limity IKE. Produkt IKE Specjalnie da Ciebie daje taką możliwość dzięki kontu swobodnego dostępu (KSD).
Dzięki specjalnej konstrukcji (dwa konta: IKE i KSD) możesz odkładać dowolne kwoty – nie ograniczy Cię ustawowy limit wpłat na IKE. Równocześnie zastosowaliśmy mechanizm automatycznego transferowania środków z KSD na IKE. To znaczy, że automatycznie uzupełniamy konto IKE do wysokości maksymalnego limitu określonego w danym roku kalendarzowym i dzięki temu maksymalizujemy Twoje korzyści podatkowe. 

Pieniądze, które gromadzisz na koncie swobodnego dostępu, możesz wypłacać w dowolnym momencie. Od tych wypłat zapłacisz podatek od dochodów kapitałowych.

Wypłata z konta podstawowego IKE jest możliwa na koniec okresu ubezpieczenia i będzie zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych.

Warunkiem jest, by oszczędzający skończył 60 lat lub 55 lat (jeśli nabył już uprawnienia emerytalne) oraz:

  • wpłacał na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo  
  • ponad połowę wartości wpłacił nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez ubezpieczającego wniosku o dokonanie wypłaty.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.