Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie Plan na start 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Gdyby Ciebie zabrakło
W razie utraty samodzielności

Warto wiedzieć 

Umowę zawrzesz na 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy. Możesz zmienić sumę ubezpieczenia – np. wraz z malejącą kwotą kredytu.

Możesz też dodatkowo zabezpieczyć się na wypadek niezdolności do samo­dzielnej egzystencji. Tę umowę również możesz dodać lub odłączyć w każdą rocznicę polisy.

Nie musisz martwić się o koszty ubezpieczenia - minimalna składka za umowę główną wynosi 20 zł miesięcznie.

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Często zadawane pytania o ubezpieczenie na życie
Plan na start

Sumę ubezpieczenia wypłacamy w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Suma ubezpieczenia z terminowego ubezpieczenia na życie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rocznicę masz możliwość obniżyć sumę ubezpieczenia lub z zrezygnować z umowy dodatkowej Niezdolność do samodzielnej egzystencji – to pozwoli obniżyć składkę. 

W rocznicę polisy (pod warunkiem, że nie ukończyłeś jeszcze 50 lat) możesz również podwyższyć sumę ubezpieczenia lub zawrzeć umowę dodatkową Niezdolność do samodzielnej egzystencji – to wpłynie na wzrost składki).

Wysokość składki pomiędzy poszczególnymi rocznymi okresami ubezpieczenia może ulec zmianie.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.