mężczyzna z dzieckim na rękach
Kontynuacja ochrony zdrowia i życia, dla tych których ubezpieczenie grupowe wygasło

Ubezpieczenie na życie
Dalej Razem

Zmieniłeś pracodawcę i Twoja ochrona zdrowia i życia w ubezpieczeniu grupowym wygasła?
Możesz ją kontynuować na podobnych zasadach i indywidualnie opłacać składki.
To umowa, która zapewni Ci kontynuację ochrony zdrowia i życia, gdy w związku ze zmianą pracy Twoje dotychczasowe ubezpieczenie grupowe przestanie obowiązywać. Możesz ją zawrzeć niezależnie od tego, czy wcześniej byłeś ubezpieczony w Allianz czy w innym towarzystwie.

Kontynuuj swoją ochronę niezależnie od tego, gdzie pracujesz.

 • Wsparcie finansowe dla najbliższych w razie Twojej śmierci
  Twoi najbliżsi otrzymają także dodatkowe świadczenie w razie Twojej śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego oraz nieszczęśliwego wypadku.
  Jeśli śmierć nastąpi wskutek wypadku komunikacyjnego lub nieszczęśliwego wypadku, Twoi najbliżsi oprócz podstawowego świadczenia otrzymają również dodatkowe.
 •  
 • Finansowa rekompensata, gdy trafisz do szpitala
  Wypłacimy Ci pieniądze po zabiegu bądź operacji przeprowadzanych w szpitalu. Na dodatkowe środki możesz liczyć także wtedy, gdy czekać cię będzie operacja bądź zabieg.
 • Pomoc finansowa, gdy zabraknie najbliższych Ci osób
  Pieniądze, które otrzymasz w przypadku śmierci Twoich rodziców, małżonka lub dziecka (od 1 do 21 roku życia) pomogą Ci przejść przez ten trudny okres.
 • Dodatkowe fundusze, gdy powiększy się rodzina
  Wypłacimy świadczenie po urodzeniu bądź przysposobieniu dziecka w wieku poniżej 10 lat.
 • Wsparcie finansowe dla Twoich dzieci
  Dodatkowe środki trafią także do Twoich dzieci, jeśli je osierocisz. 

Przesuń, by zobaczyć więcej

  Kompletny Zdrowotny Rodzinny Podstawowy 55plus
Śmierć ubezpieczonego

         
Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

         
Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

         
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

         
Śmierć rodzica ubezpieczonego

         
Poważne zachorowanie ubezpieczonego

         
Leczenie szpitalne ubezpieczonego

         
Postępowanie medyczne podczas hospitalizacji

         
Urodzenie się dziecka ubezpieczonego

         
Śmierć dziecka ubezpieczonego

         
Osierocenie dziecka ubezpieczonego

         

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.