Strefa NNW szkolne

Pomoc medyczna i wsparcie finansowe w razie wypadku dziecka 
Zamów kontakt z agentem
Strefa NNW szkolne
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie NNW szkolne

Przesuń, by zobaczyć więcej

NNW
NNW
NNW
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa
Uszczerbek na zdrowiu wyniku ataku epilepsji
Powtórna opinia medyczna
Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci
Świadczenia assistance po wypadku
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
wypłata za dzień pobytu w szpitalu
wypłata za dzień pobytu w szpitalu
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją
Rehabilitacja
Poważne zachorowanie oraz świadczenia assistance – pomoc w chorobie
opcjonalnie
opcjonalnie
opcjonalnie
Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza
opcjonalnie
opcjonalnie
opcjonalnie
Umów spotkanie z agentem
Znajdź agenta

Warto wiedzieć 

Każdy pakiet jest dostępny w dwóch wersjach: 

wersja A  gdzie ochroną ubezpieczeniową obejmujemy śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku,

wersja B – gdzie poza śmiercią rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku obejmujemy ochroną również śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku.

Zgłoszenie roszczenia

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Chcesz zgłosić roszczenie z ubezpieczenia NNW?

Zgłoś roszczenie NNW Jak obsłużymy Twoje roszczenie

Często zadawane pytania o ubezpieczenie NNW 

Potrzebujesz pomocy?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał marketingowy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej Allianz), służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Allianz oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.