Strefa NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW szkolne

Pomoc medyczna i wsparcie finansowe w razie wypadku dziecka 
Strefa NNW szkolne
Masz 3 pakiety z atrakcyjnymi zakresami ubezpieczenia dla dzieci i dorosłych lub elastyczne ubezpieczenie szyte na Twoją miarę

Przesuń, by zobaczyć więcej

NNW
NNW
NNW
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
wypłata jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu
Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa
Uszczerbek na zdrowiu wyniku ataku epilepsji
Powtórna opinia medyczna
Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci
Świadczenia assistance po wypadku
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
wypłata za dzień pobytu w szpitalu
wypłata za dzień pobytu w szpitalu
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją
Rehabilitacja
Poważne zachorowanie oraz świadczenia assistance – pomoc w chorobie
opcjonalnie
opcjonalnie
opcjonalnie
Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza
opcjonalnie
opcjonalnie
opcjonalnie

Każdy pakiet jest dostępny w dwóch wersjach: 

wersja A  gdzie ochroną ubezpieczeniową obejmujemy śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku,

wersja B – gdzie poza śmiercią rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku obejmujemy ochroną również śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku.

Ubezpieczenie Twoje Dziecko proponowane przez dawną Avivę możesz teraz kupić w Allianz
Więcej możliwości w Allianz
Chcesz poznać inne ubezpieczenia? Szukasz ubezpieczeń dawnej Avivy, które teraz mają logo Allianz? 
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.
Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi aż 100 000 zł.
Tak – dziecko jest objęte ochroną, nawet jeśli dziecko uprawia ten sport wyczynowo.
Wszystkie umowy indywidualnego ubezpieczenia Strefa NNW zawierane są a 1 rok.
Tak – jeśli tylko hospitalizacja trwała minimum 5 dni, a dziecko posiada ochronę w pakiecie Max. W takim wypadku wypłacimy jednorazowe świadczenie z tytułu nagłego zachorowania w wysokości wskazanej w polisie.
Ubezpieczenie Strefa NNW Szkolne można zawrzeć już od 5 osób.
Tak. Ubezpieczającym w ubezpieczeniu Strefa NNW szkolne może być przedstawiciel rady rodziców. 
W przypadku ubezpieczenia Strefa NNW szkolne składka płatna jest jednorazowo.
Myślisz o bezpieczeństwie swoich bliskich - ubezpiecz Wasz dom lub mieszkanie od szkód w powstałych w wyniku różnych zdarzeń. Pomyśl o kompleksowym zabezpieczeniu bliskich  na wypadek, gdyby Cię zabrakło i skorzystaj z dodatkowej możliwość zabezpieczenia się w razie choroby czy wypadku.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Może zainteresują Cię także nasze inne ubezpieczenia, dzięki którym możesz zabezpieczyć dziecko?
Niniejszy materiał marketingowy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej Allianz), służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Allianz oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.