Dziękujemy, że jesteś z nami

Dziękując za okazane zaufanie, przedłużamy Ci na kolejne 12 miesięcy upominkowy dostęp do zagranicznych konsultacji lekarskich wybitnych światowych specjalistów (Best Doctors ®). Sprawdź najważniejsze korzyści:
Tu znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące programu.

Zakres programu „Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów” obejmuje:

  • zagraniczną powtórną opinię medyczną w razie poważnych schorzeń zagrażających życiu, takich jak: nowotwór złośliwy, zawał serca i stwardnienie rozsiane (kompletną listę znajdziesz poniżej, w warunkach ogólnych),
  • specjalistyczną informację medyczną eksperta w razie mniej poważnych dolegliwości wymagających specjalistycznego leczenia,
  • dostęp do internetowej platformy informacyjnej AskBestDoctors na stronie  www.askbestdoctors.com.pl  , na której po zalogowaniu możesz m.in. korzystać z bogatych zasobów informacji medycznych.

W przypadku poważnych schorzeń zagrażających życiu:

  • zadzwoń pod numer całodobowej infolinii Centrum Telefonicznego Best Doctors: 800 365 867,
  • wypełnij otrzymany formularz i prześlij go na adres: Best Doctors, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa.

Zagraniczną opinię medyczną uzyskasz w ciągu 30 dni od przekazania dokumentacji dotyczącej schorzenia. Będzie ona zawierać:

  • powtórną diagnozę,
  • ocenę dotychczasowego leczenia,
  • propozycję planu leczenia, jeśli będzie ono wymagać zmiany lub uzupełnienia.

W przypadku mniej poważnych dolegliwości wymagających specjalistycznego leczenia zadzwoń pod numer całodobowej infolinii Centrum Telefonicznego Best Doctors: 800 365 867 i przekaż nam informacje o swoim problemie ze zdrowiem. Raport eksperta otrzymasz w ciągu 7 dni.

Tak, opinia lekarska może dotyczyć schorzeń nie tylko Twoich, ale i Twojego małżonka oraz dziecka (do ukończenia 25 lat).

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.