Zgłoś szkodę lub roszczenie online 

Wybierz ubezpieczenie, którego dotyczy Twoje zgłoszenie.