Dokumenty do ubezpieczeń inwestycyjnych

Dokumenty do ubezpieczeń inwestycyjnych kupionych w dawnej Avivie oraz dla produktów emerytalnych dawnej Avivy kupionych w Allianz po 1.07.2022 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Kluczowe informacje o ubezpieczeniu

Wyniki osiągnięte w przeszłości
Archiwum

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Regulaminy

Noty objaśniające
Uwaga! 21.05.2024 r. z oferty zostanie wycofany: Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny oraz Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny. Sprawdź szczegóły w pdf poniżej
Uwaga!  Od 20.02.2024 r. nowym funduszem bezpiecznym jest Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja. Zastępuje on fundusz Allianz Multibonus UFK Allianz Niskiego Ryzyka w związku z wycofaniem go z oferty w tym samym dniu. Fundusz bezpieczny ma zastosowanie w przypadkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia inwestycyjnego Multibonus oraz regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, m.in. w szczególnych przypadkach przeliczenia składki dodatkowej na jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

 

Dokumenty

indywidualnych na życie
Zobacz więcej
z ubezpieczeń na życie 
Zobacz więcej
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.