Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2022 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję nr RBG – 12/2022, dotyczącą:

  • stosowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niedozwolonych postanowień umownych w niektórych wzorcach umownych,
  • możliwości uzyskania rekompensaty związanej z grupowym ubezpieczeniem na życie Zespół, zawartym na podstawie wzorców wskazanych w ww. decyzji.

W załączeniu pełna treść ww. decyzji Prezesa UOKiK.

Jak możemy Ci pomóc?