Centrum prasowe

Sprawdź, co u nas słychać
Podmiot działający pod marką Allianzmarket lub Allianz Market i wykorzystujący różne domeny internetowe zawierające słowa Allianz i Market, nie jest w żaden sposób powiązany ze spółkami z grupy kapitałowej Allianz SE, jak również Allianz nie odpowiada za działalność tego podmiotu.

sty 31, 2023

Decyzja Prezesa UOKiK – informacja o możliwości uzyskania rekompensaty w ubezpieczeniu Zespół

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 grudnia 2022 roku informujemy o możliwości uzyskania rekompensaty związanej z grupowym ubezpieczeniem na życie Zespół.
Zobacz więcej

sty 17, 2023

Cała sieć wyłączna oferuje grupowe ubezpieczenie Allianz Opieka Zdrowotna

TU Allianz Życie Polska S.A. rozszerzyło sprzedaż grupowego ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna (AOZ) na całą sieć agentów wyłącznych, powiększoną po połączeniu z Avivą w połowie 2022 r. To kolejny przykład integracji produktowej i operacyjnej.
Zobacz więcej

sty 12, 2023

Wyniki badania przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie Allianz Polska

Sprawdź, co wynika z badania przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie Allianz. Ile lat żyją kobiety i mężczyźni i jak zapewnić kobietom odpowiedni standard życia na emeryturze
Zobacz więcej

sty 12, 2023

Nowy skład zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na powołanie Macieja Karasińskiego na członka zarządu PTE Allianz Polska. Sprawdź skład zarządu spółki.
Zobacz więcej

gru 30, 2022

Połączenie towarzystw emerytalnych w grupie Allianz

30.12. 2022 r. połączenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tej chwili połączony podmiot działa pod nazwą PTE Allianz Polska S.A.
Zobacz więcej

gru 22, 2022

Będzie dobrze - kampania promująca ubezpieczenia na życie

23 grudnia rusza nowa kampania wizerunkowa Allianz Polska, promująca ubezpieczenia na życie. Celem kampanii jest także wzmocnienie marki Allianz w Polsce i wsparcie pracy agentów ubezpieczeniowych firmy oraz innych pośredników. Sprawdź szczegóły, zobacz film reklamowy.
Zobacz więcej

gru 16, 2022

KNF zezwala na połączenie towarzystw emerytalnych w grupie Allianz

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o udzieleniu zezwolenia na połączenie PTE Allianz Polska S.A. oraz Aviva PTE Aviva Santander S.A.
Zobacz więcej

lis 03, 2022

Allianz najsilniejszą marką ubezpieczeniową świata

Allianz po raz czwarty zwycięża w rankingu najbardziej wartościowych marek ubezpieczeniowych świata. Według zestawienia Interbrand 2022, wartość marki Allianz wzrosła w ciągu ostatniego roku o rekordowe 23%, do poziomu 18,7 mld dolarów.
Zobacz więcej

paź 27, 2022

TFI Allianz Polska najlepsze w rankingu „Rzeczpospolitej”

Na pierwszym miejscu w tegorocznym rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który opieramy na stopach zwrotu funduszy za sześć miesięcy, rok, trzy oraz pięć lat, znalazło się TFI Allianz.
Zobacz więcej

57 - liczba wszystkich wiadomości

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów
zainteresowanym działalnością spółek Grupy Allianz Polska.

Rzecznik prasowy

Bohdan Białorucki

W sprawach związanych z indywidualnymi umowami ubezpieczenia oraz w sprawie uwag, pytań i opinii związanych z obsługą klientów prosimy o kontakt poprzez formularz.
W sprawach związanych z indywidualnymi umowami ubezpieczenia oraz w sprawie uwag, pytań i opinii związanych z obsługą klientów prosimy o kontakt poprzez e-mail
Biuro Prasowe nie udziela informacji dotyczących konkretnych umów ubezpieczenia. Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, etc.
 
Artykuł 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.
 
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)