Centrum prasowe

Sprawdź, co u nas słychać
Podmiot działający pod marką Allianzmarket lub Allianz Market i wykorzystujący różne domeny internetowe zawierające słowa Allianz i Market, nie jest w żaden sposób powiązany ze spółkami z grupy kapitałowej Allianz SE, jak również Allianz nie odpowiada za działalność tego podmiotu.

maj 18, 2023

Na krócej, poza sezonem, po spokój, głównie w kraju – wyjazdy wypoczynkowe Polaków

Jak zmienia się podejście Polaków do wyjazdów wypoczynkowych? Co mówia badania SW Research zrealizowane na zlecenie Allianz Polska. Jakie ubezpieczenie wybrac na wyjazd krajowy lub zagraniczny? Allianz wprowadza nowe ubepzieczenie turystyczne Moja Podróż
Zobacz więcej

mar 07, 2023

Całkowicie cyfrowy proces zawierania polisy na życie w Allianz Polska

Allianz Polska wprowadził proces, w którym nie ma konieczności użycia papierowych dokumentów przy zawieraniu polisy na życie. To pierwszy w 100%. cyfrowy proces sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie w portalu Mój Allianz (dawna Moja Aviva) – od złożenia wniosku, poprzez podpisanie umowy, po przekazanie klientowi polisy na trwałym nośniku. Warszawski FinTech Digital Gateways, we współpracy z Autenti.
Zobacz więcej

lut 07, 2023

Badania Norstat - długość życia

Sprawdź, co wynika z badania przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie Allianz. Czy będziemy żyć krócej czy dłużej niż pokolenie rodziców? Jakie są zagrożenia i co możemy zrobić, aby zmienić niepokojącą sytuację.
Zobacz więcej

sty 31, 2023

Decyzja Prezesa UOKiK

W dniu 13 grudnia 2022 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję dotyczącą stosowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie niedozwolonych postanowień umownych w niektórych wzorcach umownych.
Zobacz więcej

sty 31, 2023

Decyzja Prezesa UOKiK – informacja o możliwości uzyskania rekompensaty w ubezpieczeniu Zespół

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 grudnia 2022 roku informujemy o możliwości uzyskania rekompensaty związanej z grupowym ubezpieczeniem na życie Zespół.
Zobacz więcej

sty 17, 2023

Cała sieć wyłączna oferuje grupowe ubezpieczenie Allianz Opieka Zdrowotna

TU Allianz Życie Polska S.A. rozszerzyło sprzedaż grupowego ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna (AOZ) na całą sieć agentów wyłącznych, powiększoną po połączeniu z Avivą w połowie 2022 r. To kolejny przykład integracji produktowej i operacyjnej.
Zobacz więcej

sty 12, 2023

Wyniki badania przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie Allianz Polska

Sprawdź, co wynika z badania przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie Allianz. Ile lat żyją kobiety i mężczyźni i jak zapewnić kobietom odpowiedni standard życia na emeryturze
Zobacz więcej

sty 12, 2023

Nowy skład zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na powołanie Macieja Karasińskiego na członka zarządu PTE Allianz Polska. Sprawdź skład zarządu spółki.
Zobacz więcej

gru 30, 2022

Połączenie towarzystw emerytalnych w grupie Allianz

30.12. 2022 r. połączenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tej chwili połączony podmiot działa pod nazwą PTE Allianz Polska S.A.
Zobacz więcej

51 - liczba wszystkich wiadomości

Aktualności 
Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów
zainteresowanym działalnością spółek Grupy Allianz Polska.

Rzecznik prasowy

Bohdan Białorucki

W sprawach związanych z indywidualnymi umowami ubezpieczenia oraz w sprawie uwag, pytań i opinii związanych z obsługą klientów prosimy o kontakt poprzez formularz.
W sprawach związanych z indywidualnymi umowami ubezpieczenia oraz w sprawie uwag, pytań i opinii związanych z obsługą klientów prosimy o kontakt poprzez e-mail
Biuro Prasowe nie udziela informacji dotyczących konkretnych umów ubezpieczenia. Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, etc.
 
Artykuł 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.
 
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)