Planowana zmiana dotycząca Otwartych Funduszy Emerytalnych 

Sprawdź, co zrobić ze środkami zgromadzonymi w OFE. 
Planowane jest przekształcenie otwartego funduszu emerytalnego  (OFE) w w specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. 

Członkostwo w OFE było obowiązkowe dla osób urodzonych po 31.12.1968 r., natomiast wybór pozostawiono osobom urodzonym w okresie 1.01.1949 r. – 31.12.1968 r. W 2014 r. członek OFE mógł zdecydować, czy cześć jego składki emerytalnej, wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, będzie odprowadzana do OFE, czy na subkonto w ZUS. Na 10 lat przed uzyskaniem wieku emerytalnego na rachunku członka OFE uruchamiany jest suwak bezpieczeństwa – środki są stopniowo przekazywane z OFE na subkonto w ZUS.  

Jeśli do dnia, który będzie określony w ustawie nie osiągniesz wieku emerytalnego - będziesz musiał podjąć decyzję, co zrobić ze zgromadzonymi środkami. Od Ciebie zależy, czy pozostawić je na indywidualnym koncie emerytalnym, czy przekazać je do ZUS. 

Uwaga: informacje o założeniach reformy zostały przedstawione na podstawie ostatniego projektu ustawy z 3.02.2021 r. Terminy określone w projekcie ustawy nie są wykonalne, więc nie zostały uwzględnione w naszym opisie. Ostateczny kształt zmian poznamy po uchwaleniu ustawy, jej podpisaniu przez Prezydenta RP oraz ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a także po wydaniu przepisów wykonawczych, określających m. in. wzór deklaracji o przekazaniu środków do ZUS.

Źródło danych: www.sejm.gov.pl 

Składka wynosi 19,52%  podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
(w przypadku pracowników podstawą jest wynagrodzenie brutto).
Zobacz, jak po reformie w 2014 r. Twoja składka jest dzielona na poszczególne filary emerytalne i jak są dziedziczone Twoje środki: 

Przesuń, by zobaczyć więcej

I filar
II filar
II filar
Dziedziczenie zgromadzonych środków
środki nie są dziedziczone
środki  są dziedziczone
środki są dziedziczone
Jeśli złożyłeś w ZUS oświadczenie o przekazywanie składek do OFE
12, 22%
4,38%
2,92%
Jeśli nie złożyłeś do ZUS oświadczenia o przekazywaniu składek do OFE
12,22%
7,30%
 • Nie musisz podejmować żadnych działań.
 • Będzie możliwa wypłata zgromadzonego kapitału jednorazowo lub w ratach, po osiągnięciu wieku emerytalnego.
 • Zostanie pobrana i przekazana na rzecz FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w ZUS) opłata przekształceniowa w wysokości 15%, ale wypłata z IKE nie będzie już opodatkowana.
 • Kapitał nadal będzie inwestowany. Konto IKE nie będzie zasilane nowymi składkami, ale po zawarciu umowy z TFI będzie możliwość dokonywania dodatkowych wpłat, aby zwiększyć swój kapitał emerytalny.
 • Kapitał przekazany na IKE będzie dziedziczony.
 • Będziesz musiał złożyć deklarację do Twojego OFE.
 • Nie będzie możliwości wypłacenia środków jednorazowo lub w ratach, ale zostaną one wliczone do dożywotniej emerytury wypłacanej przez ZUS.
 • Nie zostanie pobrana opłata przekształceniowa, ale będzie pobierany podatek dochodowy według aktualnie obowiązujących przepisów.
 • Środki będą waloryzowane.
 • Środki nie będą dziedziczone. 

Przesuń, by zobaczyć więcej

  Konto w ZUS
niedziedziczone
Subkonto w ZUS
dziedziczone
  12,22% 7,30%

Przesuń, by zobaczyć więcej

  Konto w ZUS
niedziedziczone
 
  19, 52%  
Podsumowanie

Przesuń, by zobaczyć więcej

Dziedziczenie
Zarówno na koncie IKE jak i na subkoncie w ZUS  
Jedynie na subkoncie w ZUS w zakresie środków zapisanych na dzień dokonania przekształcenia
Opłaty
przekształceniowa na rzecz FUS w wysokości 15% 
BRAK
Podatek dochodowy przy wypłacie
BRAK
Dochodowy wg skali podatkowej przy każdej miesięcznej wypłacie świadczenia emerytalnego (obecnie 17% lub 32%) 
Wypłata
Jednorazowa lub w ratach po osiągnięciu wieku emerytalnego
Wliczone do dożywotniego świadczenia emerytalnego wypłacanego przez ZUS 
Konto prywatne
TAK
NIE
Środki
Inwestowane
Waloryzowane
xx
Nie składasz żadnej deklaracji. Twój rachunek automatycznie zostanie przekształcony w specjalnie utworzone Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), którym będzie zarządzało Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). 
Do dnia, który zostanie określony w ustawie składasz pisemną deklarację do Twojego OFE. Wzór deklaracji zostanie określony przepisami prawa. Skutkiem złożenia poprawnej deklaracji będzie umorzenie środków i przekazanie ich do ZUS.
 • Sprawdź, ile środków masz zgromadzonych na swoim OFE 
 • Jeśli nie wiesz, w którym OFE posiadasz członkostwo, skontaktuj się z ZUS.

Nie podejmujesz decyzji, jeśli do dnia, który zostanie określony w ustawie osiągniesz wiek emerytalny. OFE będzie zobowiązany do szybszego zakończenia suwaka bezpieczeństwa i przekazania do ZUS pozostałych środków zgromadzonych na Twoim rachunku.