Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Strefa NNW

DLA CIEBIE, DLA DZIECKA

Świadczenie do 200 000 zł, pomoc medyczna i wsparcie finansowe
w razie wypadku lub choroby

POLICZ I KUP ONLINE

Odwiedź Strefę NNW
Wybierz, czego potrzebujesz
Szybko policz składkę NNW

Strefa NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewni Ci świadczenie w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem, który wydarzy się w domu, szkole, pracy lub podróży – również za granicą. To także pomoc assistance i usługi medyczne w Polsce. 

Z ochrony można korzystać w ramach ubezpieczenia:

  • indywidualnego Strefa NNW
  • grupowego Strefa NNW szkolne
www.allianz.pl - NNW_280x400_v2

Indywidualne

Indywidualne ubezpieczenie NNW może być alternatywą lub uzupełnieniem dla ubezpieczenia NNW proponowanego przez szkołę. W przypadku dorosłych to dobre zabezpieczenie, np. w razie pobytu w szpitalu lub czasowej niezdolności do pracy w wyniku wypadku.

Szkolne - grupowe

Grupowe ubezpieczenie NNW to oferta dla szkół i placówek oświatowych, które chcą objąć ochroną swoich podopiecznych i uczniów do 26. r.ż.

Trzy pakiety pozwalają szybko dobrać zakres ubezpieczenia do potrzeb grupy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia),w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia NNW

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

NNW dla dziecka

Policz składkę 

NNW dla dorosłego

Policz składkę

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.