Menu back

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie NNW

www.allianz.pl - Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku i utraty zdrowia oraz wypłatę świadczenia najbliższym w razie śmierci.

 

Indywidualne ubezpieczenie NNW zapewni Ci:

 • Podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Zasiłek szpitalny wypłacany nawet przez 365 dni

 

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

 

Ty, Twoje zdrowie i spokój

Wypadek

warto się ubezpieczyć w Allianz1

Leczenie

warto się ubezpieczyć w Allianz1

Allianz1

Ile kosztuje spokój

Sprawdź, ile zapłacisz za swoje ubezpieczenie. Kalkulator Allianz1 jest prosty. Szybko przekonasz się, czy miesięczne płatności w wygodnym abonamencie są na Twoją kieszeń. 

 • Ty ustalasz wysokość składki, sumę i zakres ubezpieczenia
Oblicz składkę

Allianz1 i Twoje zdrowie 


Allianz1 i Twoje zdrowie 


Chcesz kupić abonament na spokój rodziny? Wybierz Allianz1

Oblicz składkę Więcej

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Komu przyda się to ubezpieczenie

 • Korzyści z zawarcia ubezpieczenia NNW

 • Jak działa ubezpieczenie NNW

 • Podstawowy zakres ubezpieczenia NNW

 • Dodatkowy zakres ubezpieczenia NNW

Komu przyda się to ubezpieczenie

Indywidualne ubezpieczenie NNW jest odpowiednie dla Ciebie, jeśli:

 • nie masz ukończonego 60. roku życia i chcesz chronić siebie przed skutkami nieszczęśliwych wypadków,
 • masz rodzinę, pozostajesz w związku małżeńskim lub nieformalnym, posiadasz dzieci będące na Twoim utrzymaniu.

Korzyści z zawarcia ubezpieczenia NNW

 • Wypłata podwójnego świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Świadczenia opiekuńcze po wypadku i nagłym zachorowaniu na terenie Polski dołączone do wszystkich umów NNW, dla wszystkich ubezpieczonych,
 • Możliwość zawarcia umowy na wysokie sumy ubezpieczenia,
 • Bogata oferta świadczeń dodatkowych, m.in. zasiłek szpitalny wypłacany do 365 dni, trwała niezdolność do pracy, koszty leczenia, zawał serca albo udar mózgu,
 • W ramach kosztów leczenia pokrywane są m.in. honoraria lekarskie, koszty zabiegów, lekarstw i środków medycznych, wózka inwalidzkiego, a nawet operacji plastycznych, 
 • Korzystny system zniżek uzależniony od liczby osób objętych ubezpieczeniem  - możesz ubezpieczyć nie tylko rodziców z dziećmi, ale również rodziny trzypokoleniowe,
 • Bardzo szeroki zakres świadczeń dający możliwość kształtowania umowy zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Jak działa ubezpieczenie NNW

 • Indywidualne ubezpieczenie NNW może chronić Ciebie, ale także Twoich bliskich, od następstw nieszczęśliwych wypadków:
 • w każdym miejscu i czasie,
 • w każdej sytuacji na całym świecie,
 • przez 24 godziny na dobę.
 • W zależności od wybranej przez Ciebie opcji, ubezpieczenie może działać:
 • w pracy,
 • w drodze do oraz z pracy,
 • w życiu prywatnym,
 • podczas amatorskiego uprawiania sportów.

Podstawowy zakres ubezpieczenia NNW

NNW możesz zawrzeć w zakresie podstawowym i dodatkowym.

 • W zakresie podstawowym umowa zapewnia m.in.:
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do trwałego upośledzenia funkcji fizycznych,
 • podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • świadczenie z tytułu zawału serca albo udaru mózgu dla osób poniżej 30. roku życia,
 • świadczenia opiekuńcze na terenie Polski, takie jak: wizyta lekarza, pielęgniarki; dostarczenie ubezpieczonemu leków do miejsca jego pobytu; transport medyczny ubezpieczonego z bliską osobą  z miejsca wypadku do odpowiedniego szpitala; organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka; zdrowotne usługi informacyjne, m.in.: dostęp do infolinii medycznej.

Dodatkowy zakres ubezpieczenia NNW

NNW możesz zawrzeć w zakresie podstawowym i dodatkowym.

 • W zakresie dodatkowym umowa może zapewnić:
 • pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku niezależnie od miejsca wystąpienia wypadku (cały świat), m.in.:
  • honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego (szpitalnego), zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, lekarstw i innych medykamentów, operacji plastycznych,
 • zasiłek szpitalny, w razie, gdy znajdziesz się w szpitalu w celu leczenia lub diagnostyki po urazie – wypłacany nawet przez 365 dni,
 • świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia NNW

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas.