Main navigation back

Oferta ubezpieczeń na życie

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

Komunikat dla Klientów ubezpieczeń z UFK

Komunikat dla osób, które przed dniem 26 stycznia 2016 r. zawarły umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym /przystąpiły do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

› Przeczytaj Komunikat dla Klientów ubezpieczeń z UFK 

Ty i Twoi bliscy

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by się stało, gdyby Ciebie zabrakło?

Czy Twoi najbliżsi będą mogli utrzymać dotychczasowy poziom życia, spłacić kredyt lub inne zobowiązania finansowe?

Korzyści:

 • Wypłata pieniędzy dla Twoich najbliższych na wypadek gdyby Ciebie zabrakło
 • Dodatkowe środki dla Ciebie i Twoich dzieci w razie choroby, wypadku, czy pobytu w szpitalu

 

Ty i Twoje dziecko

Przyszłość dziecka jest ważna dla każdego rodzica, ale czy dobrze ją zaplanowałeś?

Czy pomyślałeś też o finansowym zabezpieczeniu dla siebie na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które mogą wydarzyć się w rodzinie?

Korzyści:

 • Wsparcie finansowe na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło lub w przypadku problemów zdrowotnych Twojego dziecka
 • Gromadzenie środków na realizację planów i marzeń Twojej pociechy w przyszłości

 

Ty i Twoje zdrowie

Czy masz plan na wypadek nagłych problemów zdrowotnych?

Zazwyczaj przychodzą one w najmniej odpowiednim momencie komplikując całe nasze życie.

Nie pozostają też bez wpływu na nasze finanse oraz często wiążą się z niemożnością wykonywania pracy zawodowej.

Korzyści:

 • Poczucie bezpieczeństwa finansowego w razie choroby, wypadku lub uszczerbku na zdrowiu

 • Wsparcie finansowe na skuteczniejsze leczenie lub zabezpieczenie rodziny w czasie niezdolności do pracy

 

Ty i Twoja przyszłość

Czy chciałbyś dysponować dodatkowymi środkami na wypadek różnych nieprzewidzianych sytuacji losowych, a także po to, by po prostu realizować swoje plany?

Posiadanie oszczędności każdemu z nas daje poczucie bezpieczeństwa finansowego i swobodę w działaniu.

Korzyści:

 • Dodatkowy kapitał na realizację przyszłych marzeń dzięki możliwości wpływu na inwestycję
 • Wsparcie finansowe gdyby Ciebie zabrakło lub w przypadku problemów zdrowotnych Twoich i Twojego dziecka

 

Ty i Twoje bezpieczeństwo

Chcesz zapewnić sobie i bliskim poczucie bezpieczeństwa finansowego w razie śmierci, choroby, wypadku, nie ponosząc wysokich kosztów? Wybierz Pakiet Bezpieczne Życie. 

Zapewnisz sobie wysokie świadczenia za niewspółmiernie niską stawkę.

Korzyści:

 • Świadczenie od 30 000 zł do 300 000 zł w razie śmierci
 • Wsparcie finansowe w razie choroby, wypadku
 • Pomoc 24 h na dobę 

Komunikat dla Klientów ubezpieczeń z UFK

Przeczytaj komunikat. Kliknij. Rozwiń.

Komunikat dla osób, które przed dniem 26 stycznia 2016 r. zawarły umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym /przystąpiły do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

w związku z troską o dobro Państwa, jako naszych Klientów i zadowolenie z posiadanych produktów ubezpieczeniowych, jak również mając nadzieję na długoletnią współpracę, chcielibyśmy poinformować o zmianach w stosunku do obsługiwanych umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Allianz jest bowiem firmą, w której Państwo, jako nasi Klienci, jesteście najważniejsi. Naszym głównym celem jest oferowanie produktów spełniających Państwa oczekiwania.

Dlatego też wdrożyliśmy działanie mające na celu poprawę warunków w zakresie rozwiązania/rezygnacji z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, poprzez obniżenie poziomu kosztów pobieranych w związku z rozwiązaniem/rezygnacją z umowy ubezpieczenia do poziomu:
a. dla ubezpieczeń ze składką regularną - obniżenie do poziomu 25% składki pierwszorocznej, w sytuacjach, w których to rozwiązanie jest korzystniejsze niż gwarantowane przez obowiązujące dla danej umowy ubezpieczenia warunki, przy czym maksymalny pobierany koszt wykupu polisy dla umów opłacanych składką regularną nie przekroczy 5 000 zł (pięć tysięcy złotych); b. dla ubezpieczeń ze składką jednorazową - obniżenie do poziomu 4% składki jednorazowej lub 4% wartości jednostek uczestnictwa, w zależności która z wartości jest niższa (bez względu na sposób, w jaki opłata jest obecnie pobierana), w sytuacjach, w których to rozwiązanie jest korzystniejsze niż gwarantowane przez obowiązujące dla danej umowy ubezpieczenia warunki.

Działanie opisane w lit a. i b. powyżej ma zastosowanie w każdym roku trwania umowy ubezpieczenia, w którym na mocy warunków ubezpieczenia przewidziane jest pobieranie opłaty z tytułu rozwiązania/ rezygnacji z umowy ubezpieczenia. Powyższe obniżenie opłat już obowiązuje i ma charakter nieodwołalny.

Zmiana dotyczy wszystkich konsumentów, będących Klientami aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia: Strategia Aktywnych Portfeli, Plan Inwestycyjny Prestiż, Inwestycja na Plus, Allianz Dobry Portfel, Plan Inwestycyjny Profit Plus, Allianz Invest (składka regularna), Allianz Invest (składka jednorazowa), Allianz Rentier, Specjalnie dla Ciebie, Specjalnie dla Dziecka, Plan na dziś i jutro, Allianz Rodzina GZ10, GZ11, KZ08 i KZ09.

W przypadku rozwiązania/rezygnacji z umowy ubezpieczenia, przy pobieraniu kosztu związanego z wykupem, zostanie zastosowane to rozwiązanie, które jest dla Państwa korzystniejsze.

Niezależnie od powyższego zmiana wysokości opłaty nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na drodze sądowej w większym rozmiarze niż wynika to z obniżenia wysokości opłaty.

Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKT-10/2015 z dnia 23 września 2015, którą znajdziecie Państwo   tutaj.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z obsługującym Pani/Pana umowę agentem ubezpieczeniowym lub bezpośrednio z Infolinią.

Z wyrazami szacunku,
TU Allianz Życie Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).