Zgłoszenie szkody z indywidualnych ubezpieczeń na życie

Zgłoszenie roszczenia w ubezpieczeniach na życie

www.allianz.pl - Zgłoszenie szkody w ubezpieczeniach na życie

Jak zgłosić szkodę

 • Online - wyślij uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego
 • Złóż dokumenty w dowolnym oddziale Allianz
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres:

         TU Allianz Życie Polska S.A.

         ul. Rodziny Hiszpańskich 1

         02-685 Warszawa

Niezbędne dokumenty

 • Lista wymaganych dokumentów jest uzależniona od rodzaju sprawy.
 • W trakcie rozpatrywania roszczenia może zaistnieć konieczność dostarczenia dodatkowej dokumentacji

WAŻNE: Podaj swój nr telefonu lub adres email, co pozwoli nam kontaktować się z Tobą bezpośrednio i przyspieszy procedurę rozpatrywania zgłoszenia.

Informacje o roszczeniu

Jak uzyskać informację o statusie szkody

Informacje o statusie swojej sprawy uzyskasz

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń na życie

Leczenie w szpitalu w następstwie choroby lub wypadku

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego (w pełnym brzmieniu)
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Leczenie operacyjne

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Karta informacyjna leczenia szpitalnego
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z danym zabiegiem/schorzeniem
 5. Opis okoliczności wypadku – gdy zdarzenie miało charakter wypadkowy
 6. Notatka policyjna w przypadku zawiadomienia policji
 7. Orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu) – jeżeli było prowadzone postępowanie

Wystąpienie uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego/Dziecka

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 4. W przypadku wypadku komunikacyjnego - notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
 5. W przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego/Dziecka

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Kompletna dokumentacja medyczna związana z rozpoznanym poważnym zachorowaniem (wyniki badań potwierdzające chorobę)

Inwalidztwo, niezdolność do samodzielnej egzystencji

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 3. Kompletna dokumentacja medyczna związana z diagnostyką i leczeniem schorzenia, które jest przyczyną inwalidztwa/niezdolności do samodzielnej egzystencji
 4. Orzeczenie ZUS/KRUS lub innego organu uprawnionego do wydawania orzeczeń w zakresie inwalidztwa/niezdolności do samodzielnej egzystencji
 5. W przypadku zawiadomienia policji – notatka policyjna
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)

Zgon Ubezpieczonego

 1. Druk zgłoszenia roszczenia
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u Ubezpieczonego oraz dotycząca udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych
 5. Dokument tożsamości uprawnionego (bez wizerunku) 
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 7. W przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP
 8. W przypadku wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

W przypadku dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych z procesem likwidacji szkody / roszczenia, Ubezpieczony otrzyma informację odrębnym pismem.

Jak przesłać dokumenty

Online

Załatw sprawę online

Assistance 24h

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.