Menu back

Refundacja kosztów świadczenia medycznego

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Refundacja kosztów świadczenia medycznego

Skorzystałeś z usług placówki medycznej:

  • niewspółpracującej z Allianz ze względu na brak możliwości realizacji wybranego świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej wskazanej przez Allianz,
  • niewspółpracującej z Allianz np. chcąc kontynuować leczenie u dotychczasowego lekarza lub ze względu na dogodną lokalizację i zaufanie do poziomu jakości usług,
  • współpracującej z Allianz z pominięciem kontaktu z infolinią medyczną, na skutek czego obciążono Cię kosztami wykonanych świadczeń zdrowotnych.

W takich przypadkach przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości określonej w załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek refundacyjny

Do podpisanego wniosku należy dołączyć:

  • dowody poniesionych kosztów (faktury, rachunki),
  • skierowanie lekarskie (o ile zostały wykonane świadczenia zdrowotne, na które - zgodnie z
    zawartą umową ubezpieczenia – wymagane jest skierowanie lekarskie).

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TU Allianz Życie Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz