Menu back

Niezgodność salda

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Niezgodność salda

Jeśli otrzymałeś monit z informacją o nadpłacie/niedopłacie składki i posiadasz produkt grupowego ubezpieczenia na życie, celem wyjaśnienia niezgodności zadzwoń pod nr 224 224 224 wybierając tonowo 4 i 4.

Jak załatwić tę sprawę 

Dokumenty nie są potrzebne.

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście, telefonicznie

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

  • telefonem

dzwoniąc na infolinię 224 224 224

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz