Menu back

Obsługa grupowych polis na życie

Obsługa Twojej polisy

www.allianz.pl - Obsługa ubezpieczenia na życie grupowe

Czegokolwiek potrzebujesz - zadzwoń: 224 224 224

Skontaktuj się z nami. Doradcy Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek
 • Pomożemy Ci załatwić Twoje sprawy
 • Umówimy spotkanie z Agentem i pomożemy Ci zawrzeć ubezpieczenie

 

Gdy potrzebujesz pomocy - Assistance 24 h

www.allianz.pl - Assistance

Zadzwoń: 224 224 224

Twoje ubezpieczenie grupowe na życie obejmuje Assistance? Sprawdż to i jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń. 

 • Pomoc medyczną
 • Opiekę nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi 
 • Pomoc po wypadku czy hospitalizacji
 • Pomoc w procesie rehabilitacji
 • Baby Assistance 
 • Assistance w podróży 

Sprawdź, na co możesz liczyć, jeśli posiadasz w Allianz polisę Assistance.

Życie grupowe online

 • Zmiana danych osobowych

 • Zmiana osób uposażonych do umowy grupowej na życie

 • Refundacja kosztów świadczenia medycznego

 • Refundacja kosztów świadczenia stomatologicznego

 • Zgłoszenie roszczenia

 • Inna dyspozycja lub pytanie do umowy grupowej na życie

 • Duplikat polisy/ Certyfikatu

 • Oświadczenie uzupełniające-wskazanie/zmiana partnera w grupowym ubezpieczeniu na życie Allianz Rodzina
 • Wartość polisy

 • Zgłoszenie roszczenia z grupowego ubezpieczenia na życie

 • Niezgodność salda

 • Zwrot nadpłaty

 • Odstąpienie/wypowiedzenie

 • Zmiana alokacji/przeniesienie środków

 • Wykupy/wypłaty

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Inne dokumenty do ubezpieczeń życia grupowego

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Roszczenie z grupowego ubezpieczenia na życie

Zgłoszenie roszczenia

Sprawdź, jak zgłosić roszczenie z grupowego ubezpieczenia na życie.  

Aby przyspieszyć rozpatrzenie zgłoszenia, załącz komplet dokumentówpodpisany druk zgłoszenia roszczenia, akt urodzenia dziecka Ubezpieczonego, kopię dokumentu tożsamości Ubezpieczonego.

Druk zgloszenia roszczenia 

Prześlij dokumenty online lub na adres:

TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz