Obsługa grupowych polis na życie

Obsługa Twojej polisy

www.allianz.pl - Obsługa ubezpieczenia na życie grupowe

Skontaktuj się z nami. Doradcy Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek
 • Pomożemy Ci załatwić Twoje sprawy
 • Umówimy spotkanie z Agentem i pomożemy Ci zawrzeć ubezpieczenie

 

Gdy potrzebujesz pomocy - Assistance 24 h

www.allianz.pl - Assistance

Zadzwoń: 224 224 224

Twoje ubezpieczenie grupowe na życie obejmuje Assistance? Sprawdż to i jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń. Możemy Ci oferować:

 • pomoc medyczną
 • opiekę nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi 
 • pomoc po wypadku czy hospitalizacji
 • pomoc w procesie rehabilitacji
 • Baby Assistance 
 • Assistance w podróży 

Sprawdź, na co możesz liczyć, jeśli posiadasz w Allianz polisę Assistance.

Życie grupowe online

 • Zmiana danych osobowych

 • Zmiana osób uposażonych do umowy grupowej na życie

 • Refundacja kosztów świadczenia medycznego

 • Refundacja kosztów świadczenia stomatologicznego

 • Zgłoszenie roszczenia

 • Inna dyspozycja lub pytanie do umowy grupowej na życie

 • Duplikat polisy/ Certyfikatu

 • Oświadczenie uzupełniające-wskazanie/zmiana partnera w grupowym ubezpieczeniu na życie Allianz Rodzina
 • Wartość polisy

 • Niezgodność salda

 • Zwrot nadpłaty

 • Odstąpienie/wypowiedzenie

 • Zmiana alokacji/przeniesienie środków

 • Wykupy/wypłaty

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Inne dokumenty do ubezpieczeń życia grupowego

Roszczenie z grupowego ubezpieczenia na życie

Zgłoszenie roszczenia

Sprawdź, jak zgłosić roszczenie z grupowego ubezpieczenia na życie.  

Chcemy szybko odpowiedzieć na Twoje roszczenia, dlatego prosimy o załączenie kompletu dokumentów:

 • podpisany druk zgłoszenia roszczenia (do pobrania)
 • akt urodzenia dziecka Ubezpieczonego
 • kopię dokumentu tożsamości Ubezpieczonego 

Druk zgłoszenia roszczenia 

Dokumenty prześlij

› przez formularz - zgłoszenie roszczenia

lub na adres

TU Allianz Życie Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz