Menu back

Zwrot nadpłaty

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś mailem

Zwrot nadpłaty

Zdarzyło Ci się przelać dwukrotnie składkę na polisę lub wpłacić za dużą kwotę. W takiej sytuacji należy Ci się zwrot nadpłaconej składki.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Sposoby przekzania dokumentów

Mailem, pocztą, osobiście

  • mailem

wyślij dokument w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz