Menu back

Zwiększenie sumy ubezpieczenia, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie

Zwiększenie sumy gwarancyjnej

  • Chcesz zwiększyć sumę gwarancyjną lub rozszerzyć zakres.
  • O ile będzie to możliwe, skorzystaj z doubezpieczenia. Pamiętaj, że będzie to wiązało się z opłatą dodatkowej składki.

Jak załatwić tę sprawę 

Dokumenty, które będą potrzebne:

  • Spisany z agentem wniosek o doubezpieczenie potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Szybko i wygodnie

Sposoby przekazania dokumentów

email, pocztą, osobiście

  • mailem

wyślij dokument w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl (z adresu podanego przy zawarciu ubezpieczenia)

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz