Menu back

Zmiana ubezpieczonego

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś mailem

Zmiana ubezpieczonego

  • Chcesz zmienić osobę ubezpieczoną w Twojej polisie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

UWAGA: Dziecko do 13. roku życia nie ponosi winy – odpowiadają za niego rodzice lub opiekunowie prawni. Oznacza to, że dzieci do 13. roku życia nie muszą być wskazane, jako ubezpieczeni w polisie OC w życiu prywatnym. Jako ubezpieczeni powinni być wskazani jego rodzice, rodzic lub opiekunowie. Jeżeli dziecko ma powyżej 13 lat (13-18 lat), powinno być wskazane jako kolejna osoba ubezpieczona.

Jak załatwić tę sprawę 

Pismo o zmianę lub dopisanie osoby ubezpieczonej podpisane przez właściciela polisy, tzn. ubezpieczającego powinno zawierać:

  • numer polisy, której dotyczy sprawa,
  • dane nowych osób Ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na podany przez Ciebie adres do korespondencji.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Sposoby przekazania dokumentów

Mailem, pocztą, osobiście

  • mailem

wyślij dokument w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz