Menu back

Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia w ubezpieczeniu rzeczy ruchomych firmy

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś mailem

Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia

Jesteś po przeprowadzce i chcesz zmienić w polisie adres podstawowego miejsca ubezpieczenia lub zmienić adres dodatkowej lokalizacji w polisie.

Jak załatwić tę sprawę 

Pismo dotyczące zmiany adresu lokalizacji zawierające:

  • dokładny adres nowej lokalizacji,
  • numer polisy, której dotyczy sprawa,
  • Twój odręczny podpis.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Sposoby przekazania dokumentów

Mailem, pocztą, osobiście

  • mailem

wyślij dokument w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz