Menu back

Włączenie kolejnej osoby ubezpieczonej do polisy

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś mailem

Włączenie kolejnej osoby ubezpieczonej do polisy

Chcesz dodać ubezpieczonego do Twojej polisy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym . W takiej sytuacji potrzebne będzie dokonanie zmiany zakresu ubezpieczenia. Pamiętaj, że zwiększenie liczby osób ubezpieczonych w ramach Twojej polisy OC w życiu prywatnym może się wiązać z opłatą dodatkowej składki. Jak załatwić tę sprawę

Prześlij nam dokumenty:

  • Spisany z agentem wniosek o  zmianę zakresu ubezpieczenia potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem - w przypadku, gdy konieczne jest naliczenie dodatkowej składki.
  • Pismo z prośbą o dodanie osoby ubezpieczonej podpisane przez właściciela polisy, tzn. ubezpieczającego – w przypadku, gdy dodanie osoby nie powoduje naliczenia dodatkowej składki.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na podany adres do korespondencji. Jeśli podasz dane personalne dołączanej osoby w piśmie, zostaną one wymienione w aneksie.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Sposoby przekazania dokumentów

Mailem, pocztą, osobiście

  • mailem

wyślij dokument w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl (z adresu podanego przy zawarciu ubezpieczenia)

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz