Menu back

Śmierć ubezpieczającego / ubezpieczonego

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś mailem

Śmierć ubezpieczającego / ubezpieczonego

Właściciel polisy i ubezpieczonego majątku (ubezpieczający/ubezpieczony) zmarł. W tej sytuacji umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu, a uprawnionymi do zwrotu składki za niewykorzystany okres są spadkobiercy.

Jak załatwić tę sprawę 

Do rozwiązania polisy oraz zwrotu niewykorzystanej części składki z polisy konieczne są:

  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz