Menu back

Śmierć ubezpieczającego (polisa zawarta na rzecz kilku ubezpieczonych)

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś mailem

Śmierć ubezpieczającego (polisa zawarta na rzecz kilku ubezpieczonych)

Właściciel polisy (ubezpieczający) zmarł, a umowa była zawarta na rzecz kilku osób (np. 3 dodatkowe osoby ubezpieczone). W tej sytuacji polisa  nie rozwiązuje się po śmierci ubezpieczającego, a prawa i obowiązki z tytułu umowy ubezpieczenia przechodzą na spadkobiercę. Należy więc przepisać umowę ubezpieczenia na nowego właściciela (spadkobiercę).

Jak załatwić tę sprawę 

Do przepisania polisy po śmierci ubezpieczającego konieczne są:

  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ubezpieczonego majątku lub akt poświadczenia dziedziczenia. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden spadkobierca, wszyscy spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę, która ma zostać ubezpieczającym oraz wskazać te osoby, które mają być ubezpieczonymi.
  • pismo nowego ubezpieczającego (spadkobiercy) zawierające jego dane osobowe i kontaktowe oraz dane osobowe ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

PAMIĘTAJ: Nowy ubezpieczający może zmienić osoby, które mają zostać objęte ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym. Jeśli chcesz wskazac inne osoby do ubezpieczenia niż obecnie ubezpieczone korzystne jest poinformowanie o tym fakcie zainteresowanych, aby byli świadomi, że ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do nich po dokonanej zmianie wygaśnie.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego ubezpieczającego drogą korespondencyjną na adres wskazany jako adres do korespondencji.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz