Menu back

Reklamacje, skargi - TFI

www.allianz.pl - Reklamacje, skargi

Czegokolwiek potrzebujesz, zadzwoń: 224 224 224

W trosce o Państwa komfort i poczucie bezpieczeństwa TFI Allianz Polska stale podnosi jakość produktów i świadczonych usług zgodnie z najwyższymi standardami.

Państwa uwagi na temat sposobu zawierania umowy stanowią dla nas cenne źródło informacji o naszych produktach, procesach i formie obsługi przez naszych pracowników i współpracowników.

Każda Państwa uwaga będzie rozpatrzona z najwyższą troską.

Reklamacje TFI

  • Zgłoszenie skargi

  • Rozpatrzenie skargi

  • Odpowiedź na skargę

  • Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji

Zgłoszenie skargi

Reklamacje i skargi mogą być składane za pośrednictwem:

  1. Moventum Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, z dopiskiem: „TFI Allianz Polska S.A.”
  2. TFI Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

 lub uprawnionego dystrybutora,

  • osobiście, w siedzibie Towarzystwa, Agenta Transferowego lub uprawnionego dystrybutora.

Rozpatrzenie skargi

Złożona reklamacja podlega rozpoznaniu przez Towarzystwo, Agenta Transferowego lub dystrybutora w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Towarzystwo określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na skargę

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostaje poinformowany w formie pisemnej lub za pośrednictwem telefonu bądź poczty elektronicznej.

Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji