Menu back

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie z dnia 02.01.2020 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 01.01.2020 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 12.12.2019 roku o wypłacie dochodu w Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO)

Ogłoszenie z dnia 12.11.2019 roku o wypłacie dochodu w Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO)

Ogłoszenie z dnia 10.10.2019 roku o wypłacie dochodu w Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO)

Ogłoszenie z dnia 01.07.2019 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 01.04.2019 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 18.03.2019 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 15.02.2019 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 15.02.2019 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 31.01.2019 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 14.01.2019 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 01.01.2019 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 21.12.2018 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 31.10.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Sprostowanie Ogłoszenia o zmianach statutu Allianz SFIO z dnia 22.02.2018 roku

Ogłoszenie z dnia 26.10.2018 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 29.08.2018 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 27.07.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 20.07.2018 roku o zamiarze połączenia Allianz Akcji i Allianz Selektywny

Statut Allianz FIO - załącznik do ogłoszenia z dnia 20.07.2018 roku

Ogłoszenie z dnia 19.07.2018 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 27.04.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 02.03.2018 roku o zmianach statutu Allianz FIO

Ogłoszenie z dnia 22.02.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 04.01.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów

Informacja dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

Karty subfunduszy Allianz FIO i Allianz SFIO

Sprawozdania finansowe półroczne na dzień 30.06.2019

Połączone sprawozdanie finansowe Allianz FIO na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Selektywny na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Surowców i Energii na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Globalnych na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Stabilnego Wzrostu na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Plus na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Globalnych na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Konserwatywny na dzień 30.06.2019

Roczne sprawozdanie AFI Allianz Specjalistyczny FIO na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Rynków Wschodzących na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Zmiennokuponowych na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Defensywna Multistrategia na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Zbalansowana Multistrategia na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Global Metals and Mining na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Artificial Intelligence na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global High Yield Bond na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Trezor na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Local Bond na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Income na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Dochodowy Income and Growth na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz India Equity na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Structured Return na dzień 30.06.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu Allianz US Short Duration High Income Bond na dzień 30.06.2019

Sprawozdania finansowe roczne na dzień 31.12.2018

Połączone sprawozdanie finansowe Allianz FIO na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Selektywny na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Surowców i Energii na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Globalnych na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Stabilnego Wzrostu na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Plus na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Globalnych na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Konserwatywny na dzień 31.12.2018

Roczne sprawozdanie AFI Allianz Specjalistyczny FIO na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Rynków Wschodzących na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Zmiennokuponowych na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Defensywna Multistrategia na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Zbalansowana Multistrategia na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Global Metals and Mining na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Artificial Intelligence na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global High Yield Bond na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Trezor na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Local Bond na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Income na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz India Equity na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Structured Return na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu Allianz US Short Duration High Income Bond na dzień 31.12.2018Sprawozdania finansowe roczne na dzień 31.12.2018 - podpis elektroniczny (xml)

Połączone sprawozdanie finansowe Allianz FIO na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Selektywny na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Surowców i Energii na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Globalnych na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Stabilnego Wzrostu na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Plus na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Globalnych na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Konserwatywny na dzień 31.12.2018 (xml)

Roczne sprawozdanie finansowe AFI Allianz Specjalistyczny FIO na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Rynków Wschodzących na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz  Obligacji Zmiennokuponowych na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Defensywna Multistrategia na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Zbalansowana Multistrategia na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Global Metals and Mining na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Artificial Intelligence na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global High Yield Bond na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Trezor na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Local Bond na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Income na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz India Equity na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Structured Return na dzień 31.12.2018 (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu Allianz US Short Duration High Income Bond na dzień 31.12.2018 (xml)

Sprawozdania finansowe półroczne na dzień 30.06.2018

Połączone sprawozdanie finansowe Allianz FIO na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Selektywny na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Surowców i Energii na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Globalnych na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Stabilnego Wzrostu na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu na dzięń 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Plus na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Globalnych na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Lokacyjny na dzień 30.06.2018

Połączone sprawozdanie finansowe Allianz Specjalistyczny FIO na dzień 30.06.2018

Informacje, o których mowa w art. 222b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - Allianz Specjalistyczny FIO

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Rynków Wschodzących na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Zmiennokuponowych na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Defensywna Multistrategia na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Zbalansowana Multistrategia na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Metals and Mining na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Artificial Intelligence na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global High Yield Bond na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Local Bond na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Income na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz India Equity na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Structured Return na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu Allianz US Short Duration High Income Bond na dzień 30.06.2018

Sprawozdania finansowe roczne na dzień 31.12.2017

Połączone sprawozdanie finansowe Allianz FIO na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Selektywny na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Surowców i Energii na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Globalnych na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Stabilnego Wzrostu na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Plus na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Globalnych na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Pieniężny na dzień 31.12.2017

Połączone sprawozdanie finansowe Allianz Specjalistyczny FIO na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Rynków Wschodzących na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz  Dywidendowy  Akcji Europejskich na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Defensywna Multistrategia na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Zbalansowana Multistrategia na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Global Metals and Mining na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Artificial Intelligence na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global High Yield Bond na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Local Bond na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Income na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz India Equity na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Structured Return na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu Allianz US Short Duration High Income Bond na dzień 31.12.2017

Sprawozdania finansowe półroczne na dzień 30.06.2017

Półroczne sprawozdanie Subf. Allianz Selektywny zgodne z Dyrektywą PE i Rady (UE) oraz Rozporządzeniem SFTR na 30 06 2017

Półroczne sprawozdanie Sub. Allianz Pieniężny zgodne z Dyrektywą PE i Rady (UE) oraz Rozporządzeniem SFTR na 30 06 2017

Półroczne sprawozdanie Subfun. Allianz Oblig. Plus zgodne z Dyrektywą PE i Rady (UE) i Rozprządzeniem SFTR na 30 06 2017

Półroczne sprawozdanie Subf. Allianz Oblg. Glob. zgodne z Dyrektywą PE i Rady (UE) oraz Rozporządzeniem SFTR na 30 06 2017

Półroczne sprawozdanie Subf. Allianz Akcji zgodne z Dyrektywą PE i Rady (UE) oraz Rozporządzeniem SFTR na 30 06 2017

Półroczne sprawozdanie Subfun. Allianz Akcji Glob. zgodne z Dyrektywą PE i Rady (UE) oraz Rozporządzeniem SFTR na 30 06 2017

Półroczne sprawozdanie Subf. Allianz Sur. i Energii zgodne z Dyrektywą PE i Rady (UE) oraz Rozporządzeniem SFTR na 30 06 2017

Półroczne sprawozdanie Subf. Allianz Stab. Wzrostu zgodne z Dyrektywą PE i Rady (UE) oraz Rozporządzeniem SFTR na 30 06 2017

Półroczne sprawozdanie Subf. Allianz Akcji MiŚS zgodne z Dyrektywą PE i Rady (UE) oraz Rozprządzeniem SFTR na 30 06 2017

Półroczne sprawozdanie Subf. Allianz Aktyw. Alok. zgodne z Dyrektywą PE i Rady (UE) oraz Rozprządzeniem SFTR na 30 06 2017

Półroczne sprawozdanie Subf. Allianz Gl. St. Doch. zgodne z Dyrektywą PE i Rady (UE) oraz Rozprządzeniem SFTR na 30 06 2017

Półroczne sprawozdanie Subf. Allianz Pol. Obl. Skarb. zgodne z Dyrektywą PE i Rady (UE) i Rozprządzeniem SFTR na 30 06 2017

Połączone sprawozdanie finansowe Allianz FIO na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Selektywny na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Surowców i Energii na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Globalnych na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Stabilnego Wzrostu na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Plus na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Globalnych na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Pieniężny na dzień 30.06.2017

Połączone sprawozdanie finansowe Allianz Specjalistyczny FIO na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Rynków Wschodzących na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz  Dywidendowy Akcji Europejskich na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Defensywna Multistrategia na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Zbalansowana Multistrategia na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Global Metals and Mining na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Flexi Asia Bond na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global High Yield Bond na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Local Bond na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond na dzień 30.06.2017 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Income na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz India Equity na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Pieniężny Globalny na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu Allianz US Short Duration High Income Bond na dzień 30.06.2017

Sprawozdania finansowe roczne na dzień 31.12.2016

Połączone sprawozdanie finansowe Allianz FIO na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Selektywny na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Surowców i Energii na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Globalnych na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Stabilnego Wzrostu na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Polskich Obligacji Skarbowych na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Plus na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Obligacji Globalnych na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Pieniężny na dzień 31.12.2016

Połączone sprawozdanie finansowe Allianz Specjalistyczny FIO na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Akcji Azjatyckich na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz  Dywidendowy  Akcji Europejskich na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Defensywna Multistrategia na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Zbalansowana Multistrategia na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz US Equity na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Flexi Asia Bond na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global High Yield Bond na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Local Bond na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Income na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz India Equity na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Allianz Pieniężny Globalny na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu Allianz US Short Duration High Income Bond na dzień 31.12.2016

Aby inwestować z TFI Allianz Polska

Rejestr TFI

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Fundusze Allianz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat za nabycie.

Prospekty informacyjne Funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.