Menu back

Dla osób nieposiadających rejestru TFI Allianz Polska SA

Jeśli nie posiadasz jeszcze rejestru w TFI Allianz

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Jeśli nie posiadasz jeszcze rejestru w subfunduszach Allianz, zarejestruj się w serwisie internetowym Allianz Inwestor.

W pierwszym kroku rejestracji wybierz produkt, w który chcesz zainwestować:

 • fundusze inwestycyjne jeśli jesteś zainteresowany inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych,

lub

 • IKE lub IKZE, jeśli interesują Cię produkty emerytalne z optymalizacją podatkową. 

Zlecenie otwarcia rejestru możesz też złożyć w placówkach naszych dystrybutorów

Allianz Inwestor

Serwis internetowy dla klientów TFI Allianz Polska SA 

Allianz24

Nowy serwis internetowy dla klientów TFI Allianz Polska SA

Punkty Obsługi Klientów

Zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa funduszy Allianz można również złożyć u naszych dystrybutorów, agentów Allianz oraz w wybranych domach maklerskich i bankach:

 • Regionalne Centra Dystrybucji Allianz
 • Biuro Maklerskie Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • mBank
 • Biuro Maklerskie mBanku
 • Santander Bank Polska
 • Citi Handlowy
 • Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
 • PRP Private Ideas
 • Private Wealth Consulting
 • Starfunds
 • Profitum
 • Q Value
 • F-Trust
 • KupFundusz.pl
 • iWealth Management

Aby odnaleźć najbliższy punkt obsługi, skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek. 

Dział Obsługi Klientów

Zadzwoń 22 541 79 79 (pn.- pt. od 8-19)

aby:

 • sprawdzić stan rejestru
 • Złożyć zlecenie telefoniczne 

Aby inwestować z TFI Allianz Polska

Rejestr TFI

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie.

Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.