Menu back

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte - FIZ

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Możliwość osiągnięcia wysokich zysków w dłuższym horyzoncie czasowym.

Kontakt i obsługa

  • TFI Allianz
  • Kalkulator
  • Pomoc
  • Kontakt

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte 

www.allianz.pl - Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze zamknięte z oferty TFI Allianz to propozycja dla zamożnych inwestorów, zainteresowanych dostępem do nowoczesnych, niestandardowych rozwiązań w zarządzaniu aktywami.

Notowania

Rejestr

Allianz Income and Growth FIZ

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ

Allianz Premium FIZ

Allianz Discovery FIZ

Allianz Dochodowych Obligacji FIZ

Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ

Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ