Menu back

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte - FIZ

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Możliwość osiągnięcia wysokich zysków w dłuższym horyzoncie czasowym.

Kontakt i obsługa

  • TFI Allianz
  • Kalkulator
  • Pomoc
  • Kontakt

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte 

www.allianz.pl - Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze zamknięte z oferty TFI Allianz to propozycja dla zamożnych inwestorów, zainteresowanych dostępem do nowoczesnych, niestandardowych rozwiązań w zarządzaniu aktywami.

Notowania

Rejestr

www.allianz.pl - Allianz Income and Growth FIZ 

Allianz Income and Growth FIZ

www.allianz.pl - Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ 

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

www.allianz.pl - Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ 

Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ

www.allianz.pl - Allianz Premium FIZ 

Allianz Premium FIZ

www.allianz.pl - Allianz Discovery FIZ 

Allianz Discovery FIZ

www.allianz.pl - Allianz Dochodowych Obligacji FIZ 

Allianz Dochodowych Obligacji FIZ

www.allianz.pl - Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ 

Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ

www.allianz.pl - Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ 

Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ