Inspektor Ochrony Danych

 

Allianz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego rolą jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z prawem przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt jest możliwy elektronicznie poprzez e-mail: IOD@allianz.pl lub formularze kontaktowe zamieszczone na stronie Realizacja praw RODO