Inspektor Ochrony Danych

 

Allianz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego rolą jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z prawem przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Inspektorem Ochrony Danych w spółkach:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
 • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

 

jest radca prawny Anna Błachno, e-mail: IOD@allianz.pl

 

Inspektorem Ochrony danych w spółce Allianz Edukacja S.A. jest Adrianna Pierścionek, e-mail: iod-edu@allianz.pl

Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W tym celu wypełnij odpowiedni formularz interaktywny, znajdujący się na dole strony, wdrukuj go, podpisz, a następnie:

1. wyślij skan formularza mailem na jeden z poniższych adresów e-mail:

 • jeśli jesteś klientem:
  • Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
  • Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

IOD@allianz.pl

 • jeśli jesteś klientem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A.

iod-pte@allianz.pl

 • jeśli jesteś klientem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

iod.tfi@allianz.pl

 • jeśli jesteś klientem Allianz Edukacja S.A.

iod-edu@allianz.pl

 • we wszelkich pozostałych sprawach (dane agentów, pracowników, osób trzecich)

IOD@allianz.pl

 

2. lub listownie, wskazując jako adresata tę spółkę z grupy Allianz, która jest administratorem Twoich danych osobowych, na adres:

Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa 

 

Do pobrania - formularze 

Wniosek o realizację uprawnień wynikających z RODO 

Wniosek o wycofanie zgody i zgłoszenie sprzeciwu

Zgłoszenie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych