Celem Funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu poprzez inwestycje na rynku akcji, głównie w akcje spółek  wypłacających dywidendy.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku  akcji.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w akcjach notowanych na GPW w Warszawie, w szczególności spółek wypłacających dywidendy. Fundusz wykazuje wysokie, mogące sięgać całości aktywów zaangażowanie w akcjach. Pozostała część Funduszu inwestowana jest w bezpiecznych dłużnych instrumentach finansowych.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Co najmniej 5 lat
Typ funduszu
Akcji
Poziom ryzyka
Wysoki
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
15.04.2013 r. - 10,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
3%
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji