Celem funduszu jest uzyskanie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z innymi formami oszczędzania o niskim ryzyku.

Fundusz jest przeznaczony dla osób ceniących stabilność i osiąganie systematycznych dochodów z oszczędności niezależnie od przyjętego okresu inwestowania.

W skład aktywów funduszu wchodzą głównie instrumenty finansowe rynku pieniężnego. Część aktywów Funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Dowolny
Typ funduszu
Rynku pieniężnego
Poziom ryzyka
Niski
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
01.01.2004 r. - 10,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
1,00%
Podmiot zarządzający aktywami
TFI Allianz Polska S.A.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji