• Celem funduszu jest uzyskanie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z innymi bezpiecznymi formami oszczędzania.
  • Fundusz zapewnia z góry określony zysk z inwestycji, który jest ogłaszany przez Allianz przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu gwarancji. Okres ten nie może być krótszy niż kwartał kalendarzowy.
  • Fundusz jest przeznaczony dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo, które oczekują gwarantowanego dochodu z inwestycji niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są lokowane w dłużnych papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub inne podmioty, depozytach bankowych oraz środkach pieniężnych, w tym zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Dowolny
Typ funduszu
Bezpieczny z gwarancją zysku
Poziom ryzyka
Bezpieczny profil inwestycyjny
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
26.10.2009 r. - 10,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
1,25%
Podmiot zarzadzający aktywami
TFI Allianz Polska S.A.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 5,0% w skali roku. 

Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 kwietnia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku."

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 5,0% w skali roku. 

Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 4,0% w skali roku. 

Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 3,0% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 lipca 2023 roku do 30 września 2023 roku.
Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 0,10% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 kwietnia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.
Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w bieżącym okresie gwarancji wynosi 0,10% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku.
Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w bieżącym okresie gwarancji wynosi 0,60% w skali roku. Bieżący okres gwarancji obowiązuje od 1 października 2022 roku do 31 grudnia  2022 roku.
Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 0,60% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.
Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 0,60% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku.

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 0,30% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 października 2021 roku do 31 grudnia  2021 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 0,30% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 lipca 2021 roku do 30 września  2021 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 0,30% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 0,30% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 0,30% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 0,3% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 1,50% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 1,65% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 1,65% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 1,65% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 1,5% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 1,5% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 1,5% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 1,5% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 1,4% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 1,3% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku.

 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 1,2% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.