Rabaty dla dużych rodzin

 • 50% rabatu w składce na wybrane umowy dodatkowe, dzięki którym zapewnisz swoim dzieciom wsparcie w razie problemów ze zdrowiem lub nieszczęśliwego wypadku.

Szczegóły oferty

Z oferty mogą skorzystać rodziny z co najmniej trójką dzieci.

Wystarczy, że rodzic kupi ubezpieczenie Twoje Życie lub Twój Plan i dodatkowo ubezpieczy życie co najmniej trójki swoich dzieci.

Więcej o Twoim Życiu

Więcej o Twoim Planie

Zamów rozmowę lub skontaktuj się wybranym agentem, aby poznać ofertę dla swojej rodziny.
 • Poważne zachorowanie dziecka.
  W razie poważnej choroby dziecka otrzymasz pieniądze, dzięki którym łatwiej zapłacisz np. za leczenie i wykwalifikowaną pomoc medyczną.
 • Uszczerbek na zdrowiu i rehabilitacja po wypadku.
  Wypłata pieniędzy w razie np. złamania, skręcenia, oparzenia, a także zwrot nawet do 15 tys. zł kosztów rehabilitacji.
 • Pobyt w szpitalu wskutek wypadku.
  Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dziecko trafi do szpitala, wypłacimy pieniądze za każdy dzień pobytu w szpitalu (do 120 dni).
 • Koszty leczenia skutków wypadku.
  Zwrot kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku, m.in. wizyt i badań lekarskich, operacji, pobytu w szpitalu, transportu do szpitala, leków.
 • Koszty operacji plastycznych po wypadku.
  Zwrot kosztów poniesionych na operacje plastyczne po nieszczęśliwym wypadku – nawet do 50 000 zł.

  Zamów rozmowę, aby poznać ofertę dla swojej rodziny.
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie zniżki dla dużych rodzin Allianz - troje uśmiechniętych dzieci
Ważne informacje
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Prezentowane ubezpieczenia mogą stanowić uzupełnienie umów ubezpieczenia na życie: Twoje Życie i Twój Plan, oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz"). Zakres ww. ubezpieczeń na życie można bowiem rozszerzyć, korzystając z umów dodatkowych, które pozwalają chronić życie i zdrowie.
Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczeń ‒ w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności okresów ograniczonej ochrony) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych – znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoje Życie (OWU/TZ/5/2024), Twój Plan (OWU/TZI/5/2024) i załącznikach do tych dokumentów oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na www.allianz.pl.        

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.