Ochrona danych osobowych.  Dobre praktyki. Klauzule informacyjne. Polityka prywatności i cookies. Bezpieczeństwo.  Zastrzeżenia prawne.

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych osobowych są dla nas priorytetem.
Jak chronimy Twoje dane w Allianz

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych osobowych są dla nas priorytetem. Allianz oferuje szeroki pakiet usług i produktów, które wymagają przetwarzania danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, by odbywało się to w zgodzie z najwyższymi standardami ochrony oraz prawem, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej: „RODO”).

Dlatego chcemy poinformować Cię:

 • kto jest administratorem Twoich danych osobowych,
 • w jakim celu oraz na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane,
 • kto jest odbiorcą Twoich danychjak długo będziemy przechowywać Twoje dane,
 • jakie prawa przysługują Ci zgodnie z RODO,
 • jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
 • jak zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych,
 • dlaczego warto udzielić zgody na kontakt ze strony Allianz.

Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych znajdziesz w Polityce prywatności 

Jeżeli uzupełniasz formularz interaktywny, zapoznaj się z klauzulą informacyjną.

Pozostałe informacje (w tym klauzule informacyjne wszystkich spółek z grupy Allianz) znajdziesz na tej stronie internetowej.

Jako podmioty grupy Allianz jesteśmy związani Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Allianz (BCR, Binding Corporate Rules). Reguły te regulują sposób, w jaki dane osobowe są przekazywane pomiędzy spółkami grupy Allianz działającymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) a spółkami grupy Allianz spoza tego obszaru, a także określają Państwa prawa w związku z przekazywaniem danych, wskazują sposób postępowania, w przypadku gdy chcą Państwo skorzystać ze swoich praw lub złożyć skargę w związku z przekazywaniem danych, oraz wskazują, jak się z nami skontaktować. Z Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Allianz można zapoznać się tutaj.

Jak zgłosić sprawę do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Allianz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego rolą jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z prawem przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych w spółkach:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
 • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • Allianz Sp. z o.o.
 • Allianz Polska Services  Sp. z o.o.

jest Ambroży Wójcik

Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

e-mailem
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. 
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
 • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. 
 • Allianz Sp. z o.o.
 • Allianz Polska Services  Sp. z o.o.
Listownie

Wskaż jako adresata tę spółkę z grupy Allianz, która jest administratorem Twoich danych osobowych i wyślij dokument na adres:

ul. Inflancka 4B 
00-189 Warszawa

Bądźmy w kontakcie
Nie zaśmiecamy Twojej skrzynki niepotrzebnymi informacjami. Kontaktujemy się z rozsądną częstotliwością, tak aby nie nadużywać Twojej cierpliwości.
To najprostszy sposób aktualizacji danych i wyrażenia zgody na kontakt. Wysyłasz zgłoszenie. My oddzwaniamy do Ciebie. Ustalasz najwygodniejszy dla Ciebie sposób kontaktowania się z nami. Poprosimy Cię o zgodę na kontakt zdalny - przez telefon, SMS lub e-mail 

Zgodę na kontakt możesz wyrazić także poprzez formularz - online lub korzystając z pomocy swojego agenta.
man looking at charts
Pobierz dokument. Wypełnij. Podpisz.  Przekaż agentowi lub wyślij do nas online
man with giant watch
Skontaktuj się z agentem. Podpisz dokument, na którym podasz nam aktualne dane do kontaktu i wyrazisz zgodę na kontakt przez telefon, SMS e-mail.
 

Wypełniasz i wysyłasz formularz z naszej strony www. Zanim przekażesz nam swoje dane i wyślesz formularz, sprawdź:

 • kto jest Administratorem Twoich danych
 • w jakim celu zbieramy dane
 • jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez TUiR Allianz Polska S. A. lub TU Allianz Życie Polska S.A. lub PTE Allianz Polska S.A. lub TFI Allianz Polska S.A., których siedziba znajduje się przy ul. ul. Inflancka 4B 00-189 Warszawa
Administratorem Twoich danych osobowych będzie wyłącznie tylko ta z ww. spółek, która będzie realizowała zamówioną przez Ciebie usługę lub obsługiwała Twój wniosek.

Administrator danych jest częścią grupy Allianz, która prowadzi działalność o globalnym zasięgu. Ze względu na charakter i zakres oferowanych usług, Twoje dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli ww. kraje nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Administrator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony Twoich danych. Należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. Powyższe środki służą realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej. Administrator na Twój wniosek udostępni kopię tych zabezpieczeń.

Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy Allianz, zakładom reasekuracji AWP Health & Life SA, 7 rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen[BA1] , France; Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, Germany; General Reinsurance AG, Vienna Branch, Wächtergasse 1, 1010 Vienna Austria; AWP Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, Polska; Partner Reinsurance Europe SE Zurich Branch, Bellerivestrasse 36, 8034 Zurich, Switzerland; Sogécap, Tour D2, 17 bis place des Reflets, 92919 Paris La Défense Cedex, France. Dane zostaną udostępnione wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który reasekuruje daną umowę ubezpieczenia.

Ponadto Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

Podanie przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zamówionej usługi - podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie wyraźna zgoda
 • analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk

Jeżeli Twoje zgłoszenie dotyczy szkody i roszczenia, to Twoje dane będą przetwarzane także w celu:

 • wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@allianz.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. 

Cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie), z którego korzystasz, gdy przeglądasz strony internetowe.

Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane te są zaszyfrowane a informacje, które są zawarte w cookies mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je utworzył.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób działają̨ cookies, można znaleźć na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (w języku polskim)

Wykorzystywanie cookies nie ma na celu zidentyfikowania użytkownika serwisu, a jedynie zapewnienie wygody korzystania z naszych stron www. Cookies zapamiętują Twoją aktywność na naszych stronach internetowych i pozwalają nam zbierać dane statystyczne. Wykorzystujemy je, aby lepiej dopasować strukturę i zawartość stron do Twoich zainteresowań i potrzeb.

Cookies stosujemy w celu:

 • zapamiętywania odwiedzin na stronie i Twoich preferencji dotyczących tej strony, 
 • prezentacji reklam w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania,
 • zintegrowania kampanii reklamowych z portalami społecznościowymi, dzięki czemu możemy Ci wyświetlać treści z innych portali,
 • mierzenia skuteczności akcji reklamowych i promocyjnych przeprowadzanych w serwisie,
 • zapamiętywania sesji logowania, dzięki czemu nie musisz ponownie logować się na każdej odwiedzanej podstronie serwisu a korzystanie z serwisu jest łatwiejsze,
 • prezentacji treści multimedialnych jak wideo, mapy w zależności od zapisanej w cookies informacji o Twoich działaniach.

Dzięki wykorzystaniu plików cookies uzyskujemy informacje na temat Twojej aktywności na naszych serwisach www, w tym:

 • twój adres IP,
 • czas nadejścia zapytań,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony odwiedzonej przez Ciebie poprzednio (referer link) – w przypadku gdy przejście na stronę Allianz nastąpiło za pomocą przekierowania z innego serwisu,
 • informacje o Twojej przeglądarce.
Dane zebrane przez cookies otrzymuje ta ze spółek grupy Allianz, która jest administratorem danego serwisu  (czyli TUiR Allianz Polska S. A. lub TU Allianz Życie Polska S.A.  których siedziba znajduje się przy ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, lub PTE Allianz Polska S.A. lub TFI Allianz Polska S.A. lub Allianz Edukacja S.A., których siedziba znajduje się przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Jest ona odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych. Ponadto niektóre z plików cookies są zamieszczane przez podmioty zewnętrzne, które uzyskują dostęp do informacji w nich zawartych. 

Niezbędne pliki cookies 

Pliki cookies tego rodzaju są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www. Dzięki niezbędnym plikom cookies możesz nawigować po serwisie i korzystać w pełni z jego funkcjonalności. Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies, to serwis może funkcjonować nieprawidłowo, a pojawiające się błędy mogą znacząco utrudnić Ci korzystanie z wielu jego funkcji.

Wydajnościowe (analityczne) pliki cookies

Analityczne pliki cookies gromadzą ogólne informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z serwisu, np. które strony odwiedzasz najczęściej i czy otrzymujesz wiadomości o wystąpieniu błędów ze strony internetowej. Analityczne cookies nie gromadzą żadnych danych, które mogą doprowadzić do Twojej identyfikacji. Informacje gromadzone za pomocą plików cookies, pomagają nam poznać, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy korzystasz ze stron internetowych. Dzięki temu poznajemy Twoje preferencje i polepszamy funkcjonowanie serwisu, dopasowując do nich strukturę i zawartość stron.

Funkcjonalne pliki cookies

Funkcjonalne pliki cookies pozwalają serwisowi na zapamiętanie Twoich wyborów i ustawień. Dzięki temu, że znamy Twoje preferencje możemy Ci zapewnić większą wygodę w poruszaniu się po naszych stronach internetowych.

Reklamowe pliki cookies oraz social media pliki cookies 

Reklamowe pliki cookies wykorzystujemy, aby dostosować informacje marketingowe do Twoich zainteresowań. Reklamowe cookies rejestrują Twoją wizytę w naszym serwisie i mogą przekazywać informacje dalej do innych podmiotów, np. do agencji reklamowych, z którymi współpracujemy w zakresie promocji, marketingu i reklamy. Agencje te również mogą umieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu. Ma to na celu optymalizację komunikacji marketingowej zarówno w naszym serwisie www, jak i na innych stronach internetowych. Tego rodzaju pliki cookies są zazwyczaj zamieszczane przez sieci reklamowe za zgodą odpowiedniego operatora serwisu (w tym przypadku za naszą zgodą). Reklamowe pliki cookies nigdy nie przetwarzają Twoich danych osobowych.

Wszystkie przedstawione sekcje plików cookies mają na celu lepsze dostosowanie naszych działań i serwisu do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Jednak wyłączenie ich obsługi w przeglądarce może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na naszych serwisach. Zablokowanie wszystkich plików cookies może przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania naszych serwisów.

Pliki cookies dzielą się na tymczasowe (sesyjne pliki cookies) i na bardziej stałe (trwałe pliki cookies):

 • sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia stron internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ustawionych parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

W większości przeglądarek obsługa cookies jest domyślnie włączona. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były przechowywane na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim serwisom na tworzenie plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

Więcej informacji o tym, jak zarządzać ciasteczkami w swojej przeglądarce znajdziesz pod linkami:

› Ciasteczka w przeglądarce Internet Explorer

› Ciasteczka w przeglądarce Chrome

› Ciasteczka w przeglądarce Firefox

› Ciasteczka w przeglądarce Opera

› Ciasteczka w przeglądarce Safari

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

Podczas korzystania z serwisu nie przetwarzamy Twoich danych osobowych, chyba że jest to niezbędne dla wykonania Twojej dyspozycji lub zapewnienia działania określonej funkcjonalności strony, z której chcesz korzystać. Za każdym razem, gdy ma to miejsce, zostaniesz o tym wcześniej poinformowany. Naszym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, poufności i ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: „RODO”). Jednocześnie chcemy, by wszelkie funkcjonalności serwisu były dla Ciebie łatwo dostępne i dostosowywane do Twoich potrzeb.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może mieć miejsce przy wykorzystaniu następujących elementów serwisu:

 1. Pliki cookies. Cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie) użytkownika. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Pliki cookies co do zasady nie służą przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdyż mają dostęp wyłącznie do informacji, które nie pozwalają nam Cię zidentyfikować. Nie musisz się więc obawiać, że samo korzystanie ze strony będzie równoznaczne z ujawnieniem Twoich danych osobowych. Więcej na temat wykorzystania plików cookies dowiesz się w naszej Polityce cookies. Za każdym razem, gdy cookies będą mogły uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, zostaniesz przez nas o tym poinformowany.
 2. Dobrowolne podanie danych przez użytkownika serwisu poprzez formularz interaktywny. W ramach serwisu możesz skorzystać z określonych funkcji, takich jak uzupełnienie formularza kontaktowego, zgłoszenia, wniosku itp. Dla skutecznego zrealizowania tej operacji, konieczne jest podanie przez Ciebie określonych danych osobowych (najczęściej jest to imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu kontaktowego, ale możemy prosić Cię również o podanie innych informacji, np. roku produkcji i marki samochodu, który chcesz ubezpieczyć). Za każdym razem, gdy wprowadzasz swoje dane osobowe będziemy Cię informować o celu i zasadach ich przetwarzania.
 3. Logowanie się na indywidualne konto użytkownika. Niektóre z naszych produktów umożliwiają Ci rejestrację i zalogowanie się na indywidualne konto, dzięki któremu możesz składać określone dyspozycje związane z umową, modyfikować dane, przeglądać dokumenty itp. Podawane przez Ciebie w tym procesie dane będą przetwarzane w celu realizacji tych dyspozycji i obsługi konta.

Informacje na temat przetwarzania danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., (siedziba tych podmiotów: ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa) oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. i fundusze przez nie zarządzane, Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), nr tel. 224 224 224 – za każdym razem tylko ta z ww. spółek, która będzie realizowała zamówioną przez Ciebie usługę lub obsługiwała Twój wniosek.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 •  
 • pod adresem pocztowym siedziby Administratora,
 • lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej. Skontaktuj się
 • lub mailowo 
 • Administrator może przetwarzać Twoje dane w oparciu o jedną z poniższych podstaw prawnych:

1. Wykonanie lub zawarcie umowy

Przetwarzanie Twoich danych może mieć miejsce w związku z realizacją umowy ubezpieczenia, która łączy Cię z Allianz lub w celu zawarcia takiej umowy. Dzieje się tak za każdym razem, gdy logujesz się do serwisu lub składasz dyspozycje związane z umową przez formularz na stronie www. Dane podane w tym procesie są wykorzystywane wyłączne zgodnie z Twoim żądaniem i w celu prawidłowego zrealizowania zamówionej usługi (przykład: zgłoszenie szkody do likwidacji, zmiana danych kontaktowych, umówienie spotkania z agentem, kalkulacja składki).

2. W celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy taki obowiązek nakłada na nas obowiązujący przepis prawa. Dzieje się tak, gdy prosimy Cię o podanie danych osobowych w celu zrealizowania obowiązków, jakie nakładają na Allianz m.in. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ustawa o rachunkowości itd.

3. Prawnie uzasadniony interes administratora

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach analitycznych oraz statystycznych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych (Allianz), jakim jest możliwość dokonywania analiz i statystyk ruchu w serwisie www. Dodatkowo, możemy przetwarzać Twoje dane w celu zapewnienia spójności i jakości danych w systemach informatycznych Allianz (np. jeżeli zmieniasz swoje dane kontaktowe w serwisie www, zewidencjonujemy tę zmianę również w pozostałych systemach IT, służących do obsługi Twojej umowy). Ponadto, jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na działania marketingowe, możemy przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, czy dany komunikat reklamowy został do Ciebie wysłany oraz czy odniósł pożądany przez nas skutek (najczęściej jest to kliknięcie w reklamę) – uzasadnionym interesem administratora jest tu możliwość zewidencjonowania i zarządzania działaniami marketingowymi. Jeżeli Twoje zgłoszenie dotyczy szkody lub roszczenia, będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz w celu obrony i dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

4. Zgoda użytkownika

Możemy poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych, np. w celu późniejszego kontaktu – gdy zamawiasz rozmowę z agentem, w celu przesłania Ci oferty, marketingu, aby zrealizować zamówioną przez Ciebie usługę, a także w innych przypadkach, które zawsze szczegółowo opiszemy. Działania związane z marketingiem mają charakter profilowania, co oznacza, że dostosowujemy dany komunikat marketingowy w oparciu o pozyskane od Ciebie dane osobowe, tak by był dla Ciebie interesujący i odpowiadał na Twoje potrzeby. Wyrażenie przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie danych jest zawsze dobrowolne, ale może być konieczne, byśmy mogli zrealizować Twoje żądanie złożone w serwisie.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Ich niepodanie będzie się jednak wiązało z brakiem możliwości zrealizowania pożądanej dyspozycji na stronie www.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT – wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny dla zrealizowania Twojego żądania złożonego w serwisie www. Dla przykładu, jeżeli będziesz chciał/a umówić się na spotkanie z agentem, przekażemy mu Twoje dane. Ponadto, o ile jest to zasadne, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy Allianz, zakładom reasekuracji, przy czym wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który reasekuruje daną umowę ubezpieczenia.

Administrator danych jest częścią grupy Allianz, która prowadzi działalność o globalnym zasięgu. Ze względu na charakter i zakres oferowanych usług, Twoje dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli ww. kraje nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Administrator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony Twoich danych. Należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. Powyższe środki służą realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej. Administrator na Twój wniosek udostępni kopię tych zabezpieczeń.

Przechowywanie danych

Twoje dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji danej dyspozycji oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podanie przez Ciebie danych wiąże się z wykonaniem umowy z Allianz, dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa i obowiązującej umowy.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do:

 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a w szczególności wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Dodatkowo, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza ww. przepisy.

TUiR Allianz Polska S.A.
TU Allianz Życie Polska S.A.

Materiały dotyczące produktów oferowanych przez Allianz umieszczone na stronach serwisu internetowego publikowanego w domenie allianz.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy, służą przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu poszczególnych ubezpieczeń i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Szczegółowy zakres i warunki poszczególnych ubezpieczeń regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tych dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Allianz oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Zawartość witryny internetowej Allianz.pl, a w szczególności znaki towarowe, są chronione prawem polskim. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez zgody Allianz.

Korzystanie z informacji i danych umieszczonych w serwisie Allianz.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zawartych. Informacje i opinie zawarte na stronie internetowej Allianz nie są kierowane do użytkowników/obywateli państw, w których obowiązujące prawo zabrania ich publikowania lub w których łączenie się z witryną internetową Allianz.pl jest z jakichkolwiek powodów zakazane.

TFI Allianz  Polska S.A.

Materiały dotyczące funduszy oferowanych przez TFI Allianz Polska S.A. umieszczone na stronach serwisu internetowego publikowanego w domenie allianz.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy i nie  stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Fundusze Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusze Allianz oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekty informacyjne Funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt 4) dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.

TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).

Szanowni Państwo,
dla działalności Allianz Polska kluczowe jest zaufane klientów, udziałowców i kontrahentów, a także dobra reputacja firmy w jej otoczeniu społecznym. Allianz Polska każdego dnia pracuje na te wartości, dbając o najwyższe standardy i najlepsze praktyki w obsłudze klientów, a także działania zgodne z przepisami prawa i polityką Allianz Polska. Swoim zachowaniem i codzienną aktywnością potwierdza, jak ważne są obietnice złożone klientom i partnerom biznesowym, prowadząc społecznie odpowiedzialną działalność. Allianz Polska przywiązuje szczególną wagę do etycznego i zgodnego z prawem działania pracowników, współpracowników i pośredników ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym wdrożone zostały zasady m.in. Kodeks Etyki Pracownika, Kodeks Etyki Agenta jak i Procedury w sprawie wykrywania i przeciwdziałania przestępczości i korupcji.

Wdrożone zasady etyki w Allianz Polska dedykowane są dla pracowników oraz współpracowników (agentów i pośredników).

Przedmiotowe zasady określają między innymi:

w zakresie działalności pracowników:

 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz dyskryminacji,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,kultura zdobywania wiedzy poprzez informację zwrotną,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,rozwój zawodowy oparty na wynikach i potencjale,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona informacji poufnych, zakaz ich wykorzystywania,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,komunikacja - niezależność mediów,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,udzielanie informacji oraz doradzanie klientom,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,potencjalne konflikty interesów z klientami,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,partnerami biznesowymi i zasady ich unikania oraz ograniczania,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,rozpatrywanie skarg,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,sprawozdawczość finansowa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz korupcji i łapówkarstwa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ograniczenia w przyjmowaniu i ofiarowywaniu prezentów i innych korzyści,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zezwolenia i uprawnienia,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona własności Grupy Allianz i bogactw naturalnych,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz bezprawnych działań,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,konsekwencje postępowania niezgodnie z Kodeksem Etyki.
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona pracowników w przypadku powiadomienia o działaniach nielegalnych lub wątpliwych.

w zakresie działalności agentów i pośredników:

 • identyfikacja,
 • uczciwość wobec klientów i pracodawcy,
 • unikanie konfliktu interesów,
 • zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 • czujność i obowiązki wobec ryzyka przestępstw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zakaz przyjmowania niewłaściwych korzyści majątkowych,
 • szacunek,
 • zasady uczciwej obsługi klienta,
 • kompetencje i uprawnienia,
 • unikanie misselingu.

Allianz Polska dokłada staranności, aby każdy z pracowników i współpracowników swoim zachowaniem wskazywał i propagował właściwe wzorce postępowania, zgodne z wartościami Allianz Polska.

Allianz Polska, dążąc do stałego podwyższania standardów dot. przeciwdziałania korupcji i przestępstwom, ustala kierunki polityki i weryfikuje jej stosowanie we wszystkich spółkach Allianz Polska poprzez regularne kontrole, ocenę ryzyka, wdrożenie zasad dotyczących przyjmowania korzyści i zaproszeń, regularne szkolenia i inne działania propagujące zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami.

Allianz Polska pragnie poinformować ponadto, że stosuje w swojej działalności zasady kodeksu etycznego, uchwalone w dniu 17 grudnia 1998 roku przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Państwowej Izby Ubezpieczeń. Zgodnie z art. 66 §2 pkt 6 Kodeksu Cywilnego "Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej" udostępniamy Państwu w formie elektronicznej.

W przypadku identyfikacji jakiejkolwiek nieprawidłowości w działalności Allianz lub osoby reprezentującej Allianz prosimy o przesłanie informacji: 

Jak Allianz dba o Twoje bezpieczeństwo online i jakich zasad należy przestrzegać w sieci.
Dowiedz się wiecej: certyfikaty bezpieczeństwa, płatności, logowanie, hasła, bezpieczeństwo komunikacji i urządzeń