Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia na życie - nie musisz już szukać polisy

Zgłoszenie roszczeń z ubezpieczeń na życie

Jeśli zdarzenie, które zgłaszasz, jest objęte ochroną w ramach kilku Twoich polis ubezpieczenia na życie w Allianz, to wystarczy jedno zgłoszenie za pośrednictwem formularza.

Oprócz zgłoszenia zdarzenia online przez elektroniczny formularz, masz do dyspozycji jeszcze kilka innych metod. Jeśli wybierzesz którąś z nich, numer polisy będzie pomocny, ale nie konieczny.

 1. Zgłoszenie przez telefon
  pod numerem +48 224 224 224
  (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora) 
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00
 2. Wysłanie dokumentów pocztą na adres:
  ul. Inflancka 4B
  00-189 Warszawa
 3. Przekazanie dokumentów w dowolnej placówce Allianz.  
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora