TFI Allianz Polska, po połączeniu z Aviva Investors TFI, awansowało na czwartą pozycję na rynku pod względem aktywów pod zarządzaniem. Jest jednym z największych TFI niezależnych od banku. Ma jedną z najszerszych ofert funduszy na polskim rynku, mocny i stabilny zespół zarządzających
i pomysły na rozwój. 

Po połączeniu, TFI Allianz Polska zarządza aktywami funduszy rynku kapitałowego o wartości 14,4 mld zł. Całość aktywów, które są w pieczy TFI (wraz z portfelami zarządzanymi na rzecz innych spółek Allianz), to blisko 22 mld zł. Jeśli chodzi o aktywa funduszy zdefiniowanej daty PPK, TFI Allianz Polska zarządza środkami o wartości 875,5 mln zł, powierzonymi przez ponad 27 tys. firm.[1] TFI Allianz Polska obsługuje łącznie ponad 338 tys. klientów indywidualnych i firmowych.

 

Połączyliśmy ofertę produktową oraz kompetencje zespołów, mając na uwadze atrakcyjność naszych propozycji dla klientów. Po fuzji mamy w kilku obszarach równolegle dwie podobne oferty i to chcemy zoptymalizować. Pracujemy obecnie nad docelowym katalogiem funduszy, który pozostanie jednym z największych na rynku. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie i przeprowadzenie zmian, z których kluczowe wymagają zgody KNF – mówi Robert Hörberg, prezes TFI Allianz Polska.  

 

TFI ma jeden z najmocniejszych i najbardziej doświadczonych na rynku zespołów inwestycyjnych. W jego składzie jest wielu doradców inwestycyjnych z licencją KNF oraz specjalistów z tytułem Chartered Financial Analyst (CFA). Zespołem zarządzania portfelami akcyjnymi kieruje Adam Łukojć, związany z TFI Allianz Polska od 2017 roku, a zespołem zarządzającym portfelami dłużnymi – Grzegorz Latała, w latach 2001-2022 związany z Aviva Investors TFI.

Towarzystwo chce nadal zapewniać polskim klientom dostęp do międzynarodowej oferty funduszy grupy Allianz, oferowanych we współpracy z PIMCO oraz Allianz Global Investors. – To jeden z naszych wyróżników – zagraniczna oferta w polskim formacie. Zamierzamy poszerzyć dystrybucję tych funduszy, wprowadzając je do sieci sprzedaży współpracującej dawniej z Aviva Investors TFI. Mamy wszechstronną sieć dystrybucji, obejmującą największe banki, pośredników finansowych i agentów ubezpieczeniowych. Stawiamy też na rozwój sprzedaży przez internet – mówi Anna Bąkała, członek zarządu TFI Allianz Polska.

Po fuzji firma awansowała na czwarte miejsce w segmencie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). – Chcemy nadal wzmacniać tę pozycję, pozyskując nowych klientów. Liczymy też na stopniowy wzrost partycypacji pracowników w PPK, podobnie jak to działo się to na rynku brytyjskim – mówi Tymoteusz Paleczny, wiceprezes TFI Allianz Polska.

Kolejny interesujący obszar rozwoju to tzw. fundusze ESG, które w szczególny sposób kierują się kryteriami zrównoważonego rozwoju. – Od października ofertę subfunduszy ESG zwiększyliśmy z pięciu do ośmiu, zmieniając dotychczasową strategię trzech subfunduszy dłużnych inwestujących na rynkach zagranicznych. Działamy zgodnie z globalnym trendem i nastawieniem naszej grupy. Liczymy, że zainteresowanie polskich klientów inwestowaniem w zrównoważony rozwój będzie rosnąć – mówi Robert Hörberg. Subfundusze ESG są dostępne w ramach parasola Allianz SFIO.

[1] Dane o aktywach na koniec sierpnia 2022 r. Źródło: Analizy Online 

Bohdan Białorucki - rzecznik prasowy Allianz Polska

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Allianz w Polsce.

Jak możemy Ci pomóc?