Wraz ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego Allianz Polska uruchomił dedykowaną platformę umożliwiającą zakup ubezpieczenia NNW dla dziecka - przez internet i u agenta. To rozwiązanie pozwala na szybkie i wygodne wybranie pakietu ubezpieczenia dostosowanego do jego potrzeb i stylu życia.

 

To rodzice wiedzą najlepiej na co narażone jest ich dziecko w trakcie roku szkolnego. W zależności od trybu życia, częstotliwości uprawiania sportu, ubezpieczenie powinno być tak dobrane, aby w możliwie jak najlepszy sposób zapewniać poczucie bezpieczeństwo. Dlatego na platformie www.strefannw.pl rodzice mogą samodzielnie kupić jeden z trzech pakietów ubezpieczenia. Mogą także skorzystać z porady agentów, aby rozszerzyć ochronę i skonsultować swoje wątpliwości. A dzięki nowoczesnej platformie online, proces ten jest łatwy i intuicyjny.

 

NNW dla dziecka

Decydując się na zakup takiego ubezpieczenia, rodzice zapewniają dziecku całoroczną ochronę. Co ważne ochrona obejmuje dzieci uczące się, aż do 20 roku życia. Nie ma także ograniczeń związanych z miejscem wypadku – ochrona obejmuje cały czas – w Polsce i za granicą, zarówno w szkole, poza nią oraz w trakcie dodatkowych zajęć sportowych. Podstawowym elementem ubezpieczenia jest pomoc finansowa jeśli dziecko dozna uszkodzenia ciała lub jeśli dojdzie do śmierci rodziców.

 

Strefa NNW Allianz

Korzystając z dedykowanej strony Allianz, rodzice w ciągu kilkunastu sekund otrzymają informację o zakresach ubezpieczenia w trzech wariantach. Różnią się one sumą ubezpieczenia, zakresem i ceną. Dodatkowo po wybraniu odpowiedniej opcji, rodzice mogą rozszerzyć ubezpieczenie o dodatkowe świadczenia Assistance takie jak: pomoc w chorobie i w przypadku ukąszenia kleszcza. Wyróżnikiem ubezpieczenia Allianz jest szybki dostęp do usług medycznych po wypadku lub poważnym zachorowaniu. 

 

- Pracując nad Strefą NNW Allianz zależało nam na tym, aby ubezpieczenie odpowiadało na rzeczywiste potrzeby naszych klientów. Świadczenia przygotowaliśmy w oparciu o praktyczne doświadczenie likwidatorów szkód i lekarzy orzeczników. Dzięki platformie online rodzice mogą w łatwy sposób kupić polisę dla swoich dzieci wybierając jeden z trzech dostępnych pakietów. Zdajemy sobie sprawę, że nie ma oferty, która odpowiadałaby każdemu, dlatego dzięki pomocy agenta Allianz dajemy możliwość dopasowania zakresu ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.  – mówi Ewa Maliszkiewicz, Kierownik Produktu, Allianz Polska

 

– Strefa NNW to kompleksowa pomoc i wysokie sumy ubezpieczenia. To nie tylko wypłata pieniędzy, ale także bogate pakiety usług Assistance i medycznych, które stworzyliśmy dzięki współpracy z Allianz Worldwide Partners. Chcemy aby Klient miał kompleksową pomoc. Dlatego np. po ugryzieniu kleszcza jesteśmy w stanie pokierować całym procesem – dodaje Beata Ostrysz, Menedżer ds. rozwoju oferty produktowej w Allianz Polska

 

Ubezpieczenie Strefa NNW dla dzieci w Allianz:

  • Całoroczna ochrona od 1. aż do 20. roku życia (jeśli się uczą)
  • Odszkodowanie za wypadek w Polsce i za granicą
  • Pomoc w powrocie do zdrowia po wypadku, w tym m.in. wizyty u lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne, pomoc pielęgniarki, rehabilitacja, transport medyczny
  • Pokrycie kosztów operacji ortopedycznych i plastycznych po wypadku
  • Organizacja i pokrycie kosztów pobytu rodzica/ opiekuna w szpitalu lub w hotelu gdy dziecko znajduje się w szpitalu po wypadku
  • Pomoc po ukąszeniu kleszcza - zapewnimy jego usunięcie, wizytę lekarską oraz badanie kleszcza pod kątem nosicielstwa boreliozy, antybiotykoterapię (koszty pokrywamy do 500 zł, raz w roku)

Więcej informacji na www.strefannw.pl

Bohdan Białorucki - rzecznik prasowy Allianz Polska

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Allianz w Polsce.

Jak możemy Ci pomóc?