Allianz stawia na prostotę w ubezpieczeniach. Od 6 marca osoby zainteresowane zakupem ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia mieszkania mogą wybierać spośród przejrzystych i jasno opisanych pakietów, w których pogrupowane są najbardziej popularne ryzyka. Dodatkowo Allianz zadbał także o prostotę w dokumentach. Do zakupionego ubezpieczenia klient otrzyma „Przewodnik po ubezpieczeniu”, w którym znajdują się m.in. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a wszystko jest napisane przystępnym i zrozumiałym językiem.

Klienci potrzebują prostych rozwiązań – także w ubezpieczeniach

W dzisiejszym świecie jesteśmy przeładowani informacjami. Codziennie dociera do nas blisko 100 000 słów, jesteśmy zarzucani treściami. Decyzje zakupowe podejmujemy szybko i dlatego zależy nam na tym, aby wybory zakupowe były proste. W ubezpieczeniach także. Klienci często podkreślają, że wybór ubezpieczenia jest trudny i chcą aby był łatwiejszy. - Sprawdziliśmy, ile różnych kombinacji, zarówno w produktach komunikacyjnych jak i mieszkaniowych oferowaliśmy naszym klientom. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych jest to prawie 3700 kombinacji, a w przypadku ubezpieczeń mieszkaniowych blisko 5000. To bardzo dużo! Jednocześnie po analizie okazało się, że klienci wybierając ubezpieczenie korzystają zazwyczaj z dziesięciu wariantów - tych najbardziej popularnych. Dlatego postanowiliśmy zmodyfikować naszą ofertę i uprościć produkty tak, aby ten wybór był łatwiejszy  – mówi Krzysztof Wanatowicz, członek Zarządu, TUiR Allianz Polska S.A.

Badania potwierdzają konieczność zmian

Jak wynika z badań zrealizowanych przez TNS Kantar na zlecenie Allianz klienci oczekują prostoty i pakietyzacji w ubezpieczeniach. 80% użytkowników ubezpieczeń komunikacyjnych i 86% osób korzystających z ubezpieczeń mieszkaniowych wskazało, że produkty pogrupowane w pakiety są dla nich proste i zrozumiałe. Jednocześnie klienci potwierdzają, że chcą wybierać spośród maksymalnie 3 pakietów.

Oczekiwania klientów są jasne – chcą prostych produktów, zawężenia opcji wyboru i szybkiej sprzedaży.

– mówi Grzegorz Kulik, wiceprezes Zarządu, TUiR Allianz Polska S.A.

Pakiety MÓJ DOM i MÓJ SAMOCHÓD uwzględniają najczęściej wybierane przez klientów ryzyka, a on sam może wybrać ten, który najbardziej odpowiada jego potrzebom. Dzięki jasnym i przejrzystym dokumentom, klient od razu wie co znajduje się w zakresie ubezpieczenia i jaką ochronę zapewnia ubezpieczyciel.

Rola agenta nadal ważna

Jednak jak pokazują zarówno badania rynku oraz opinie klientów, rola agenta ubezpieczeniowego od lat pozostaje tak samo ważna.

– Dla Allianz rola agentów jako profesjonalistów sprzedających produkty ubezpieczeniowe jest kluczowa. Wiemy, że za decyzjami zakupowymi klientów stoi doradztwo i ekspertyza agenta. A uproszczone produkty to więcej czasu właśnie na ten element ich pracy – porady i wyjaśnianie klientom zawiłości, które w przypadku ubezpieczeń zawsze będą się pojawiać. Dodatkowo, zarówno z myślą o klientach jak i o agentach wdrażamy także możliwość sprzedaży zdalnej, która bardzo ułatwi proces zawierania ubezpieczenia  – dodaje Grzegorz Kulik, wiceprezes Zarządu, TUiR Allianz Polska S.A.

Prostota i najwyższa jakość

Jednak uproszczenie produktów i ich sprzedaż w pakietach to nie jedyna zmiana, którą Allianz wprowadza. Przy okazji pracy nad ofertą produktową poprawiony został także zakres ubezpieczeń. Produkty są zrozumiałe i jednocześnie kompleksowe – rozszerzono wybrane definicje, zmniejszono liczbę wyłączeń od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wzbogacony jest także zakres ubezpieczenia.
W ubezpieczeniu MÓJ DOM usługi Assistance zawierają dostęp do infolinii prawnej oraz nowe usługi m.in. organizacja i pokrycie kosztów deratyzacji, dezynsekcji czy usunięcia gniazd os lub szerszeni. W przypadku ubezpieczenia MÓJ SAMOCHÓD przygotowana została oferta aż 3 wariantów Autocasco, która odpowiada na potrzeby klientów posiadających zarówno nowe auta jak i starsze pojazdy.

Wszystkie zmiany w ramach oferty są przygotowane z myślą o klientach, aby być bliżej nich. Dlatego też OWU ma niestandardową formułę - „Przewodnika po ubezpieczeniu”. W Przewodniku znajdują się ogólne warunki ubezpieczenia, informacje o zakupionym produkcie, najczęściej zadawane przez klientów pytania. A wszystko to napisane prostym i zrozumiałym językiem. Przewodnik to także nowa, przyjazna szata graficzna, spis treści ułatwiający poruszanie się po dokumencie oraz pomocne definicje, wyjaśniające poszczególne zapisy.

Bohdan Białorucki - rzecznik prasowy Allianz Polska

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Allianz w Polsce.

Jak możemy Ci pomóc?