Grupa Allianz rozpoczyna oferowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zarządzaniem i prowadzeniem PPK zajmie się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz.
–mówi Robert Hoerberg, Prezes Zarządu TFI Allianz.

Z datą 15 maja br. TFI Allianz zostało wpisane do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Grupa Allianz Polska, w skład której wchodzi TFI, zarządza obecnie ponad 80 Pracowniczymi Planami Emerytalnymi o wartości ponad 500 mln zł. Produkty emerytalne m.in. IKE i IKZE są od lat obecne w jej portfolio. Towarzystwo korzysta z globalnej ekspertyzy spółek z Grupy Allianz - PIMCO i Allianz Global Investors, których aktywa łącznie dają 5. pozycję wśród największych zarządzających aktywami na świecie (aktywa około 2 bln euro). Strategiczna współpraca z globalnymi spółkami inwestycyjnymi daje dostęp do globalnej ekspertyzy i umożliwia podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych.

- Oczekujemy, że takie wyjątkowe zaplecze ma przełożenie na atrakcyjne wyniki inwestycyjne i stabilność aktywów klientów.- mówi Robert Hoerberg.

Atrakcyjne koszty zarządzania i brak opłat w pierwszym roku trwania PPK

Zarządzane przez TFI Allianz Pracownicze Plany Kapitałowe opierają się na 8 subfunduszach, które wchodzą w skład Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Polityki inwestycyjne subfunduszy będą dostosowywane do wieku uczestnika, tak aby zminimalizować ryzyko utraty środków w miarę zbliżania się do 60. roku życia. Subfundusze oferują atrakcyjne koszty zarządzania, a w pierwszym roku trwania PPK, opłaty nie będą pobierane.

 

Pełne wsparcie dla przedsiębiorców

Allianz mocno uprościł proces wdrażania i obsługi administracyjnej PPK wykorzystując do tego narzędzia on-line i nowe intuicyjne procedury. Efektem jest odciążenie pracodawcy na każdym z etapów, od zawarcia umowy do codziennej obsługi pracowników. Oferowana platforma do obsługi PPK pozwala na integrację z wiodącymi systemami kadrowo-płacowymi.

TFI zapewnia wsparcie merytoryczne i instrukcję wdrożeniową dla osób obsługujących PPK po stronie pracodawcy. Dotyczy to także komunikacji z pracownikami i korzystania z platform on-line.

Komfort dla pracowników

Pracownicy posiadający PPK będą mogli obsługiwać swoje konto poprzez platformę internetową, aplikację, a także w 50 placówkach Allianz w całej Polsce. Przygotowana platforma internetowa Allianz24 umożliwia bieżący dostęp do rachunku PPK oraz pozostałych produktów inwestycyjnych z oferty TFI Allianz. Za jej pośrednictwem można samodzielnie zarządzać zgromadzonymi środkami, modyfikować dane i uprawnienia i składać dyspozycje wypłaty środków.

-Prostota w usługach finansowych jest obecnie jednym z ważniejszych czynników decydujących o sukcesie. Projektując rozwiązania dla naszych klientów szczegółowo badamy potrzeby użytkowników. Zdecydowaliśmy się na stworzenie systemy do obsługi PPK o pełnej funkcjonalności i jednoczesne zapewnienie obsługi w placówkach Allianz, tak aby każdy z naszych klientów mógł korzystać z produktów zgodnie ze swoimi upodobaniami. – mówi Rafał Szwabo – Dyrektor ds. Planów Emerytalnych.

Dodatkowe benefity
Zachęcając do oszczędzania i inwestowania TFI Allianz oferuje uczestnikom PPK nabywanie indywidualnych produktów emerytalnych (IKE, IKZE) i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z obniżoną opłatą za zarządzanie. Uczestnicy PPK mogą też nabywać ubezpieczenie AC na preferencyjnych warunkach. 

O TFI Allianz Polska S.A.

TFI Allianz Polska działa na polskim rynku od 2003 r. Oferuje 41 funduszy i subfunduszy inwestujących w różne klasy aktywów na rynku polskim i na kluczowych rynkach zagranicznych zarządzając aktywami około 3 mld zł.

Celem działalności Towarzystwa jest dostarczanie klientom skutecznych rozwiązań inwestycyjnych i profesjonalnej obsługi opartej o nowoczesne rozwiązania. Stabilność TFI Allianz potwierdzają najwyższe standardy nadzoru korporacyjnego oraz wdrożone rygorystyczne procedury zarządzania ryzykiem.

O Grupie Allianz w Polsce

Allianz Polska jest częścią globalnej Grupy Allianz – jednej z największych grup finansowych na świecie. Spółki Allianz w Polsce świadczą kompleksowe usługi dla ponad 1,5 mln klientów indywidualnych i korporacyjnych i zarządzają aktywami sięgającymi 15 mld zł.

Bohdan Białorucki - rzecznik prasowy Allianz Polska

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Allianz w Polsce.

Jak możemy Ci pomóc?