Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na połączenie dwóch powszechnych towarzystw emerytalnych należących do grupy Allianz – PTE Allianz Polska S.A. oraz Aviva PTE Aviva Santander S.A. 

PTE Allianz Polska S.A. połączyło się z Aviva PTE Aviva Santander S.A.
30.12. 2022 r. połączenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tej chwili połączony podmiot działa pod nazwą PTE Allianz Polska S.A.

W najbliższym czasie Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zmieni nazwę na Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.

Połączenie obu otwartych funduszy emerytalnych, którymi zarządza obecnie PTE Allianz Polska S.A., jest planowane na 12 maja 2023 roku.


Umowy zawarte z klientami i kontrahentami obowiązują na zasadzie kontynuacji. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań. 

Bohdan Białorucki - rzecznik prasowy Allianz Polska

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Allianz w Polsce.

Jak możemy Ci pomóc?