Allianz wśród inwestorów, którzy podjęli bezprecedensowe zobowiązanie związane z ograniczeniami emisji CO2

Wspierany przez ONZ sojusz właścicieli aktywów, ma na celu doprowadzenie w spółkach portfelowych do neutralności emisji do 2050 r.

W ramach jednego z najśmielszych dotychczasowych działań na rzecz dekarbonizacji światowej gospodarki, powstał sojusz największych światowych funduszy emerytalnych i ubezpieczycieli, odpowiedzialnych za kierowanie inwestycjami o wartości ponad 2,4 bln USD. Uczestnicy sojuszu, zobowiązali się, że do 2050 roku inwestycje będą dokonywane w te portfele inwestycyjne, które są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

To zobowiązanie nowo zainicjowanego sojuszu „Net-Zero Asset Owner Alliance”, powołanego przez ONZ, ogłoszono na szczycie Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie działań na rzecz klimatu. Na szczycie zgromadzili się przedstawiciele rządów, firm i społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia zobowiązań i przyspieszenia wdrożenia porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych. „Net-Zero Asset Owner Alliance” jest przykładem inicjatywy, w której zrzeszeni inwestorzy podejmują działania w celu ochrony ludzi i planety. Są także świadomi, że firmy, które przekształcają swój biznes, aby zapewnić gospodarkę niskoemisyjną, skorzystają najbardziej na szansach związanych ze zmianami klimatu.
– mówi Inger Andersen, dyrektor wykonawczy Programu Ochrony Środowiska ONZ (UNEP).

Właściciele aktywów - główni posiadacze oszczędności emerytalnych lub firmy ubezpieczeniowe inwestujące składki swoich klientów - stanowią jedną z największych puli kapitału na świecie. Ich portfele inwestycyjne są bardzo zróżnicowane i związane są ze wszystkimi sektorami światowej gospodarki. W trosce o zatrzymanie destrukcyjnego wpływu zmian klimatu na społeczeństwo i gospodarkę, zarówno teraz jak i w przyszłości, odpowiedzialni właściciele aktywów są potężnymi sojusznikami w globalnych działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i ograniczenia wzrostu temperatury na świecie o nie więcej niż o 1,5 ° C. Jako inwestorzy długoterminowi, którzy muszą spojrzeć w przyszłość w celu sfinansowania swoich zobowiązań, właściciele aktywów poprzez swoje działania chcą zapewnić rozwój światowej gospodarki, eliminację ryzyka związanego z klimatem, a także wykorzystać możliwości inwestowania w czystsze jutro.

Sojusz został zainicjowany przez Allianz, Caisse des Dépôts, La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Folksam Group, Pension Danmark i Swiss Re na początku 2019 roku. W ciągu kilku miesięcy od momentu powstania, jako członkowie założyciele dołączyli także: Alecta, AMF, CalPERS, Nordea Life and Pension, Storebrand i Zurich. Sojusz, powołany przez Inicjatywę Finansową UNEP i organizację Zasady Odpowiedzialnych Inwestycji, jest wspierany przez WWF i jest częścią kampanii „Mission 2020” - inicjatywy kierowanej przez Christianę Figueres, byłą Sekretarz Wykonawczą Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

- powiedział Oliver Bäte, CEO Allianz.
Członkowie sojuszu zaczną współpracować z firmami, w które inwestują, aby zapewnić dekarbonizację swoich modeli biznesowych. Inicjatywy takie jak kampania ONZ Global Compact „Global Ambition for 1.5 ° C - Our Only Future” będą znaczącym partnerem w mobilizowaniu korporacji do zobowiązania się do ograniczenia emisji CO2. Sojusz będzie również współpracować z innymi podmiotami m.in. z Agendą Inwestora, inicjatywą Cele Nauki, Climate Action 100+ oraz nowo ogłoszonym sojuszem Ambition 2050.
Członkowie sojuszu będą publicznie rozliczać się z postępów prac, ustalając i publicznie informując o celach pośrednich zgodnie z art. 4.9 Porozumienia Paryskiego. Zobowiązując się do przeniesienia portfeli inwestycyjnych do poziomu zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 r., właściciele aktywów znacznie podnoszą poprzeczkę dla innych inwestorów, stowarzyszeń branżowych i, co ważniejsze, światowej gospodarki. Aby uzyskać maksymalny wpływ, obecni członkowie sojuszu aktywnie zachęcają innych właścicieli aktywów do przyłączenia się do nich w dążeniu do dekarbonizacji portfeli inwestycyjnych i osiągnięcia zerowej emisji do 2050 r.
Bohdan Białorucki - rzecznik prasowy Allianz Polska

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Allianz w Polsce.

Jak możemy Ci pomóc?