Allianz Polska wspiera naukę zdalną dzieci z SOS Wiosek Dziecięcych

Allianz Polska przekazuje komputery dla podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, aby zapewnić im możliwość zdalnego udziału w zajęciach szkolnych. 

Allianz Polska od kilku lat działa #wdobrejsprawie na rzecz Stowarzyszenia. W ramach bożonarodzeniowych akcji firma co roku przekazuje finansowe wsparcie na wyjazdy dzieci na ferie zimowe.

Bliska współpraca pomiędzy Allianz i Stowarzyszeniem przejawia się także w organizacji innych projektów, z których środki finansowe przekazywane są na rzecz SOS Wiosek Dziecięcych.

W ubiegłych latach Allianz organizował różne inicjatywy (m.in. kiermasze wielkanocne, czy zbiórki ubrań), których celem było przekazanie realnego wsparcia na rzecz organizacji. 

- mówi Michał Podogrodzki, dyrektor komunikacji, Allianz Polska
- mówi Anna Choszcz-Sendrowska, SOS Wioski Dziecięce
Odpowiadając na potrzeby Stowarzyszenia, Allianz przekazuje komputery, aby dzieci mogły brać udział w zajęciach szkolnych. Dodatkowo firma uruchomiła specjalną zbiórkę na rzecz Stowarzyszenia, do udziału w której zachęca swoich pracowników, agentów i klientów.
- dodaje Michał Podogrodzki
Zachęcamy naszych pracowników, agentów i klientów do włączenia się w  zbiórkę 

Zbiórka odbywa się na portalu https://zrzutka.pl/ubwgcv

Wszystkie zebrane pieniądze trafiają bezpośrednio do SOS Wioski Dziecięce, które zdecydują o przeznaczeniu ich na najpilniejsze potrzeby podopiecznych związane z dostępem do zdalnej nauki.

Bohdan Białorucki - rzecznik prasowy Allianz Polska

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Allianz w Polsce.

Polecamy ubezpieczenia 
Jak możemy Ci pomóc?